This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Carson, Anne: Rövid beszéd a nagyobb és a kisebb dolgokról (Short Talk on Major and Minor in Hungarian)

Portre of Carson, Anne

Short Talk on Major and Minor (English)

Major things are wind, evil, a good fighting horse,
prepositions, inexhaustible love, the way people
choose their king. Minor things include dirt,
the names of schools of philosophy, mood and
not having a mood, the correct time. There
are more major things than minor things
overall, yet there are more minor things
than I have written here, but it is
disheartening to list them. When I
think of you reading this I do not
want you to be taken captive,
separated by a wire mesh lined with glass
from your life itself, like some Elektra.Uploaded byGóz Adrienn
Source of the quotationhttps://bombmagazine.org/articles/seven-poems/

Rövid beszéd a nagyobb és a kisebb dolgokról (Hungarian)

Nagyobb dolog a szél, a gonosz, egy jó csataló,
az elöljárószavak, a határtalan szeretet és ahogyan
királyt választanak. A kisebb dolgok közé a piszok,
a filozófiai iskolák nevei, a jókedv és
a kedvetlenség, a pontos idő tartozik. Több
nagyobb dolog létezik, mint kisebb
általában, bár több a kisebb dolog,
mint amennyit leírtam itt, de ezeket
csüggesztő lenne felsorolni. Amikor
arra gondolok, hogy ezt elolvasod, nem
azt kívánom, hogy rabul ejtsen és
drótüveggel válassza el
az életedtől magát, valami Elektraként.Uploaded byGóz Adrienn
Source of the quotationhttp://versumonline.hu/

minimap