This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Rice, Stan: A sátános fiú (A Boy’s Satan in Hungarian)

Portre of Rice, Stan

A Boy’s Satan (English)

1.

I will tell you
Where the Devil lived.
He lived in 
The padlocked
Iron-wire toolshed
Where everything
Was the color of rust
Which is the color the Devil is.
I was told to Stay Out Of There,
Because it contained
Black widows, scorpions, and wasps.
Though this was true the real
Reason I was not allowed
Inside the shed was because
That’s where the Devil hung his head
To rest it while the pure evil
Of the Daylight Moon did his duties. 

2.

At the end of the gravel alley
In the darkness was where
The Devil In Overalls
Kept chickens.  Once one of his roosters
Escaped down the narrow space between 
Our garage and his fence, with no way out.
And the Devil offered me fifty cents
(A fortune!) to go in and bring out the rooster
Because, you see, ‘he couldn’t fit.’
I said I certainly would and went in
And when I got a few feet from the rooster
It went insane and as uncatchable
As a ball of flaming razorblades
And I backed out instantly to see
The Devil in his Overalls grinning at me,
Saying, “Well, son, youll never get rich like that,”
And I said, right out loud,
“Not the Devil himself
Could get that rooster,” and the Devil’s eyes
Rolled up slightly so I could see
The whites below and his Overalls
Filled up more with himself
And he said, in an oily drawl,
“It’ll come out or starve,”
And I knew that even
Though he had toyed with my life
The Devil was right.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://www.stanrice.com/poetry-fearitself.html

A sátános fiú (Hungarian)

1.
 
Elmondom neked,
hol élt az Ördög.
Egy vas-sodronnyal
lelakatolt
fészerben,
ahol mindennek
rozsda színe volt,
amelyik az Ördög színe.
Azt mondták, maradjak távol tőle,
mert odabent
fekete ablakok, skorpiók és darazsak vannak.
Bár mindez igaz volt, de a valódi
ok, amiért nem mehettem
a fészerbe, hogy ez
az a hely, ahol az Ördög lógatta a fejét
megpihenve, mialatt a nappali Hold
tiszta gonoszsága tette dolgát.
 
2.
 
Ott volt a kavicsos sikátor mélyén
a sötétben, ahol
az overálos Ördög
csirkéket tartott. Egyszer az egyik kakasa
kiszökött a szűk helyre
a garázsunk és a kerítése közt, ahonnan nincs kiút
és az Ördög ötven centet ajánlott nekem
(Szerencse!) hogy bejussak és kihozzam a kakast,
mert látja, nem fér be.
Mondtam erre, hogy nekem biztosan sikerül, és bementem,
de mikor pár lépésre a kakastól utánakaptam,
az átment őrültbe, mint valami megfoghatatlan,
lángoló borotvapengék golyója,
erre azonnal visszavonultam, csakhogy lássam,
amint az Ördög overálban vigyorog rám
mondva, „Nos, fiam, így soha nem fogsz meggazdagodni,”
Erre azt feleltem neki jó hangosan:
„Még maga az Ördög
sem tudja elkapni azt a kakast,” ekkor az Ördög szeme
kifordult kissé, hogy láttam
alatta a fehéret és az overálját még
jobban kitöltve önmagával,
zsíros vontatottsággal csak ennyit mondott,
„Kijön, vagy éhen döglik,”
És én is tudtam, hogy
bár játszott az életemmel
az Ördögnek igaza volt.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://ujnautilus.info/stan-rice-a-satanos-fiu

minimap