This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Carroll, Lewis: A Morcadály (Jabberwocky in Hungarian)

Portre of Carroll, Lewis
Portre of Kellner Dénes

Back to the translator

Jabberwocky (English)

'Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

"Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!"

He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought
So rested he by the Tumtum tree,
And stood awhile in thought.

And as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came whiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came!

One, two! One, two! and through and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with its head
He went galumphing back.

"And hast thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
O frabjous day! Callooh! Callay!"
He chortled in his joy.

Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.jabberwocky.com/carroll

A Morcadály (Hungarian)

Közellt az éj. Dagnyán alant
Sikamlott, surrant mind a gyolk,
Virult a molyhos dorbogáncs,
És denevény rivollt.

"Kerüld a Morcadályt, fiam!
Metsző agyar, gyilkos karom!
A Furmadár se jobb, s a bősz
Badarkány: borzalom!"

Vornyos kardját felkapva hát -
Rég várta méltány ellenét -
Elindult, s megpihent, amint
A Tonton-fához ért.

S amint ott eltűnődve állt,
A lángszemű, zord Morcadály
Fújt-dörgellt át a fák között,
Hogy megrengett a táj.

Egy-két! Egy-két! És újra, még!
Sitty-sutty, cikáz a fürge kard -
Levágta végre, és fejét
Nyeregvén hazatart.

"Legyőzted hát a Morcadályt!
Keblemre, hősöm, szép fiam!
Dicsőség, ó, hurrá, hurré!"
Könnyelgett boldogan.

Közellt az éj. Dagnyán alant
Sikamlott, surrant mind a gyolk,
Virult a molyhos dorbogáncs,
És denevény rivollt.Uploaded byKellner Dénes
Source of the quotationJómagam

Related videos


minimap