This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Pound, Ezra: XIII Canto (Canto XIII in Hungarian)

Portre of Pound, Ezra

Canto XIII (English)

Kung walked
   by the dynastic temple
and into the cedar grove,
   and then out by the lower river,
And with him Khieu Tchi
   and Tian the low speaking
And "we are unknown," said Kung,
"You will take up charioteering?
   "Then you will become known,
"Or perhaps I should take up charioterring, or archery?
"Or the practice of public speaking?"
And Tseu-lou said, "I would put the defences in order,"
And Khieu said, "If I were lord of a province
"I would put it in better order than this is."
And Tchi said, "I would prefer a small mountain temple,
"With order in the observances,
   with a suitable performance of the ritual,"
And Tian said, with his hand on the strings of his lute
The low sounds continuing
   after his hand left the strings,
And the sound went up like smoke, under the leaves,
And he looked after the sound:
   "The old swimming hole,
"And the boys flopping off the planks,
"Or sitting in the underbrush playing mandolins."
   And Kung smiled upon all of them equally.
And Thseng-sie desired to know:
   "Which had answered correctly?"
And Kung said, "They have all answered correctly,
"That is to say, each in his nature."
And Kung raised his cane against Yuan Jang,
   Yuan Jang being his elder,
For Yuan Jang sat by the roadside pretending to
   be receiving wisdom.
And Kung said
   "You old fool, come out of it,
"Get up and do something useful."
   And Kung said
"Respect a child's faculties
"From the moment it inhales the clear air,
"But a man of fifty who knows nothng
   Is worthy of no respect."
And "When the prince has gathered about him
"All the savants and artists, his riches will be fully employed."
And Kung said, and wrote on the bo leaves:
   If a man have not order within him
He can not spread order about him;
And if a man have not order within him
His family will not act with due order;
   And if the prince have not order within him
He can not put order in his dominions.
And Kung gave the words "order"
and "brotherly deference"
And said nothing of the "life after death."
And he said
   "Anyone can run to excesses,
"It is easy to shoot past the mark,
"It is hard to stand firm in the middle."
And they said: If a man commit murder
   Should his father protect him, and hide him?
And Kung said:
   He should hide him.
 
And Kung gave his daughter to Kong-Tchang
   Although Kong-Tchang was in prison.
And he gave his niece to Nan-Young
   although Nan-Young was out of office.
And Kung said "Wan ruled with moderation,
   "In his day the State was well kept,
"And even I can remember
"A day when the historians left blanks in their writings,
"I mean, for things they didn't know,
"But that time seems to be passing."
And Kung said, "Without character you will
   "be unable to play on that instrument
"Or to execute the music fit for the Odes.
"The blossoms of the apricot
   "blow from the east to the west,
"And I have tried to keep them from falling."Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.poemhunter.com

XIII Canto (Hungarian)

Kung elsétált
   a császári templom mellett,
majd át a cédrus-ligeten
   és ki az alsó folyónál.
Vele volt Kieu Csi
  és Tian, a halk-beszédű.
«Mi senkik vagyunk», mondta Kung,
«Légy kocsiversenyző,
   akkor majd ismerni fognak,
Avagy tán kezdjek én is versenyezni vagy legyek íjász?
Vagy legyek utcai szónok?»
Szólt Cö-lu: « Rendbehoznám az ország védelmét.»
Kieu így szólt: «Ha én egy tartomány ura lennék,
Ennél jobban rendben tartanám a provinciát.»
Csi azt mondta: «Inkább egy kis hegyi templomot szeretnék,
ahol szabályszerű az istentisztelet
   a szertartás pedig fennkölt és méltó.»
Majd Tian szólalt meg, keze hárfája húrjain,
   s miután ujjai elhagyták a hangszert,
a mélyhangok tovább zsongtak
és füstként felszálltak a levelek alá,
míg ő merengett a zenén:
«A régi fürdőt,
Amint a fiúk ugrálnak a deszkákról,
Vagy mandolint pengetnek a bokrok között. »
   És Kung mindegyikükre egyformán mosolygott.
Akkor Ceng-szie tudni kívánta s szólt:
«Ki felelt meg helyesen?»
És Kung így válaszolt: «Mind helyesen felelt,
Azaz mindegyik természete szerint.»
Kung pálcát emelt Jüan Zsangra,
   Noha Jüan Zsang öregebb volt nála
Mivel az csak ült az útmenti porban
   és bölcselkedést színlelt.
Szólt Kung:
   «Hagyd már abba, vén bolond,
Kelj föl és csinálj valami hasznos dolgot inkább.»
És Kung folytatta:
   «Tiszteld a kisgyermek képességeit
Attól a perctől, hogy a friss levegőt magába szívja,
De egy ötvenéves férfi, aki semmit se tud,
   Nem érdemel tiszteletet.»
És: «Amikor egy uralkodó körülveszi magát
művészekkel s tudósokkal, hatalma így lesz gyümölcsöző.»
S Kung szólt, és ráírta a bo-levelekre:
   Ha az ember lelkében nincs rend,
Nem képes rendet teremteni önmaga körül;
S ha az embernek lelkében nincs rend,
Az ő családja sem élhet rendben;
   S ha az uralkodó lelkében nincs rend,
Rendben nem lehet az ő birodalma sem.
És Kung meghagyta a szavakat: «rend»
és «testvéri alázatosság»
De nem szólt semmit a «túlvilági életről ».
S azt is mondta :
   «Túlzásba akárki mehet,
A célon túllőni igen könnyű,
De nehéz állhatatosan a középen megmaradni.»
A többiek megkérdezték: Ha valaki embert öl,
   az ő atyja védelmezze-e őt s bújtassa-e?
Kung így válaszolt:
   Az atya bújtassa fiát.
 
Kung a lányát Kong-Csanghoz adta,
   pedig Kong-Csang akkor börtönben ült.
Unokahúgát meg Nan-Junghoz adta,
   pedig Nan-Jung hivatal nélkül volt.
És szólt Kung: «Wang mérséklettel uralkodott,
   Az ő ideje alatt rendben volt az ország,
S még én is emlékszem,
Hogy egy nap a történetírók üresen hagyták lapjaikat,
Mivel ők sem tudhattak mindent;
Am ezek az idők elmúlóban vannak.»
És azt mondta Kung: «Ha jellemtelen vagy,
   nem fogsz tudni játszani ama hangszeren,
És zenéd sem lesz méltó az Ódákhoz.
A barackfa virágait
   kelet felől nyugatra fújja a szél,
Én próbáltam őket a lehullástól megóvni.»Uploaded byP. T.
Source of the quotationK. G. L.

minimap