This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Pound, Ezra: XLIX Canto (Canto XLIX in Hungarian)

Portre of Pound, Ezra

Canto XLIX (English)

For the seven lakes, and by no man these verses:
Rain; empty river; a voyage,
Fire from frozen cloud, heavy rain in the twilight
Under the cabin roof was one lantern.
The reeds are heavy; bent;
and the bamboos speak as if weeping.
 
Autumn moon; hills rise about lakes
against sunset
Evening is like a curtain of cloud,
a blurr above ripples; and through it
sharp long spikes of the cinnamon,
a cold tune amid reeds.
Behind hill the monk's bell
borne on the wind.
Sail passed here in April; may return in October
Boat fades in silver; slowly;
Sun blaze alone on the river.
 
Where wine flag catches the sunset
Sparse chimneys smoke in the cross light
 
Comes then snow scur on the river
And a world is covered with jade
Small boat floats like a lanthorn,
The flowing water clots as with cold. And at San Yin
they are a people of leisure.
 
Wild geese swoop to the sand-bar,
Clouds gather about the hole of the window
Broad water; geese line out with the autumn
Rooks clatter over the fishermen's lanthorns,
A light moves on the north sky line;
where the young boys prod stones for shrimp.
In seventeen hundred came Tsing to these hill lakes.
A light moves on the south sky line.
 
State by creating riches shd. thereby get into debt?
This is infamy; this is Geryon.
This canal goes still to TenShi
though the old king built it for pleasure
 
KEI     MEN      RAN    KEI
KIU     MAN     MAN    KEI
JITSU  GETSU  K  O    KWA
TAN    FUKU    TAN     KAI
 
Sun up; work
sundown; to rest
dig well and drink of the water
dig field; eat of the grain
Imperial power is? and to us what is it?
 
The fourth; the dimension of stillness.
And the power over wild beasts.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.poetryarchive.org

XLIX Canto (Hungarian)

A hét tónak, és senki által e versek:
Eső; üres folyó; utazás;
Megfagyott felhő tüze, fojtó eső az alkonyaiban;
Kunyhó eresze alatt lámpás;
A nád súlyos; meghajolt;
s a bambusz mintha zokogna.
 
Őszi hold; a tavak körül dombok emelkednek
a leáldozó napban
Felhő-függönyként lebben az alkony,
homály habfodron; s rajta át
a fahéj hosszú, hegyes lándzsái,
hideg dallamot sziszeg a nád.
Domb mögül szél hozza el
a kolostor harangszavát.
Áprilisban hajó járt erre, októberben tán visszajön,
Vitorla tűnik el ezüstben, lassan,
Csak Nap ragyog a folyón egyedül.
 
Hol borszínű zászlók érik az alkonyt
Elszórt kémények pipáznak a ferde fényben
 
Majd hóvihar nyargal a folyón
S a világot jáspis borítja be,
Kicsi hajó lámpásként bukdácsol,
Az ömlő folyam megalvad a hidegtől. S Szán Jinben
csupa magánzóból a lakosság.
 
Vadlibák csapnak le a homokzátonyra,
Az ablak köré felhők gyülekeznek,
Széles víz; vadlibák sorakoznak ősszel,
Varjú károg a halászok lámpásainál,
Az északi láthatáron fény játszik,
Ahol a fiúk apró rákot szedegetnek a kövek közt.
Ezerhétszázban jött Cin e hegyi tavakhoz.
A déli láthatáron fény játszik.
 
Gazdagodhat-e állam úgy, hogy közben adósságba jut?
Ez szörnyetegség, ez Geryon.
E csatorna egészen Ten Si-ig ér el,
Pedig az öreg király passzióból építtette volt.
 
KEI        MEN      RAN    KEI
KIU        MAN     MAN    KEI
ZSICU    GECU    K  O    KWA
TAN       FUKU    TAN     KAI
 
Napkelte: dolgozz
napnyugta: pihenj
áss kutat: igyad vizét
szánts földet: edd gyümölcsét;
Birodalmi hatalom?... mit számít az nekünk?
 
A negyedik: a csend dimenziója,
S fenevadakat lebíró hatalom.Uploaded byP. T.
Source of the quotationK. G. L.

minimap