This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Jarrell, Randall: Vidék (A Country Life in Hungarian)

Portre of Jarrell, Randall

A Country Life (English)

A bird that I don't know,
Hunched on his light-pole like a scarecrow,
Looks sideways out into the wheat
The wind waves under the waves of heat.
The field is yellow as egg-bread dough
Except where (just as though they'd let
It live for looks) a locust billows
In leaf-green and shade-violet,
A standing mercy.
The bird calls twice, "Red clay, red clay";
Or else he's saying, "Directly, directly."
If someone came by I could ask,
Around here all of them must know --
And why they live so and die so --
Or why, for once, the lagging heron
Flaps from the little creek's parched cresses
Across the harsh-grassed, gullied meadow
To the black, rowed evergreens below.

They know and they don't know.
To ask, a man must be a stranger --
And asking, much more answering, is dangerous;
Asked about it, who would not repent
Of all he ever did and never meant,
And think a life and its distresses,
Its random, clutched-for, homefelt blisses,
The circumstances of an accident?
The farthest farmer in a field,
A gaunt plant grown, for seed, by farmers,
Has felt a longing, lorn urbanity
Jailed in his breast; and, just as I,
Has grunted, in his old perplexity,
A standing plea.

From the tar of the blazing square
The eyes shift, in their taciturn
And unavowing, unavailable sorrow.
Yet the intonation of a name confesses
Some secrets that they never meant
To let out to a soul; and what words would not dim
The bowed and weathered heads above the denim
Or the once-too-often washed wash dresses?

They are subdued to their own element.
One day
The red, clay face
Is lowered to the naked clay;
After some words, the body is forsaken
The shadows lengthen, and a dreaming hope
Breathes, from the vague mound, Life;
From the grove under the spire
Stars shine, and a wandering light
Is kindled for the mourner, man.
The angel kneeling with the wreath
Sees, in the moonlight, graves. Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.poemhunter.com

Vidék (Hungarian)

Egy madár, nevét se tudom,
Madárijesztőként gubbaszt a villanyoszlopon
A búza felé oldalt-pislogatva.
Hő hullámzik, a búza ring alatta.
És sárga a mező, mint a tojásos tészta,
Kivéve, ahol (mintha csupán
Mutatóba!) egy szentjánoskenyérfa
Vibrál levél-zölden, árny-lilán,
Mint a fáradhatatlan irgalom.
Szól a madár kétszer is: „Rőt agyag, rőt agyag”;
Vagy azt mondja inkább: „Itt vagyok, itt vagyok.”
Megkérdeném, ha valaki erre járna –
Tudhatja bárki ezen a vidéken –,
Hogy miért élnek s halnak épp eképpen –
Vagy: a lusta gém a kis patak
Szikkatag partjáról miért csap fel, miért száll
Keresztül a tocsogós, szittyós réten,
Hol örökzöldek sorakoznak sötéten.

Tudják is, meg nem is. Ha már
Kérdez valaki, biztos: idegen – és ez:
Kérdezni! hát még felelni! – veszélyes;
Mert ha kérdik, ki ne bánná, amit
Sose úgy gondol, csak mindig úgy esik,
S ki ne látná élete rom-vidékét,
A kicsikart, zilált kis házi-békét,
Egy baleset körülményeit?
Bármely istenhátamögötti farmer
– Magnak ültetett, ösztövér növény –
Szívében élt, rács mögött, hajdan
Egy kis elvágyódás; s most ő is, akárcsak én,
Híján-fogytán morog zavartan,
Fáradhatatlan mentegetőzve.

S az izzó aszfalt-térről a szemek
Visszafordulnak ködös, dacos, soha
Színt nem valló, hasztalan bánatukba.
De hangsúlyukkal egy nevet kimondva,
Elszólnak egy titkot, amit különben
Egy léleknek se…! Ó, e fejeket
– Agyonmosott karton meg cejgvászon felett –
Van-e szó, mely el ne homályosítsa?

Elfakulgatnak önnön elemükben.
S eljön a napja,
Hogy a rőt agyagarc
Visszasüpped a formátlan agyagba.
Pár szó még, s magára marad a test…
Az árnyak nyúlnak; réveteg reményt
Sóhajt egy ködös halom: Élet;
A templomtorony alatti ligetből:
Csillagok; bolygó fény gyúl mécsnek,
Gyászodhoz, ember.
Koszorújával letérdel az angyal.
A holdsütésben sírokat lát.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://canadahun.com/forum

minimap