This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Corso, Gregory: Irat a Puerto Ricó-i Harlem lépcsőin (Writ on the Steps of Puerto Rican Harlem in Hungarian)

Portre of Corso, Gregory

Writ on the Steps of Puerto Rican Harlem (English)

There’s a truth limits man
A truth prevents his going any farther  
The world is changing
The world knows it’s changing
Heavy is the sorrow of the day
The old have the look of doom
The young mistake their fate in that look  
That is truth
But it isn’t all truth
 
Life has meaning
And I do not know the meaning  
Even when I felt it were meaningless
I hoped and prayed and sought a meaning
It wasn’t all frolic poesy
There were dues to pay  
Summoning Death and God  
I’d a wild dare to tackle Them
Death proved meaningless without Life
Yes the world is changing  
But Death remains the same  
It takes man away from Life  
The only meaning he knows  
And usually it is a sad business  
This Death
 
I’d an innocence I’d a seriousness
I’d a humor save me from amateur philosophy
I am able to contradict my beliefs  
I am able able
Because I want to know the meaning of everything
Yet sit I like a brokenness  
Moaning: Oh what responsibility  
I put on thee Gregory
Death and God
Hard hard it’s hard
 
I learned life were no dream
I learned truth deceived
Man is not God  
Life is a century  
Death an instantUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.poetryfoundation.org

Irat a Puerto Ricó-i Harlem lépcsőin (Hungarian)

Az igazság korlátozza az embert
Az igazság akadályozza fejlődését
Változik a világ
A világ tudja hogy változik
Mélységes a nap szomorúsága
Gyászosak az idős arcok
A fiatalok belőlük olvassák ki sorsukat
Ez az igazság
De nem minden igazság
 
Az életnek van értelme
Én nem tudom mi az
Még akkor sem amikor értelmetlennek éreztem
Reméltem imádkoztam és az értelmét kerestem
Nem volt pajzán költészet
Ki kellett fizetnünk tartozásainkat
Felszólítani a Halált és az Istent
Merészkedtem cukkolni őket
Bebizonyosodott hogy Élet nélkül nincs Halál
Igen változik a világ
De a Halál ugyanaz marad
Elveszi az ember Életét
Ez az ő egyetlen értelme
És ez általában szomorú ügy
A Halál
 
Ártatlanság komolyság
Humor mentenek meg az amatőr filozófiától
Ellent tudok mondani hitemnek
Képes vagyok rá képes
Mert mindennek tudni akarom az értelmét
Mégis csak ülök mint egy megtört
Nyögés: Ó milyen felelősséggel
Terheltelek meg Gregory
Halál és Isten
Nehéz nehéz nehéz
 
Azt tanultam az élet nem álom
Azt tanultam az igazság megtévesztő
Az ember nem Isten
Az Élet egy évszázad
A Halál egy pillanatUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.inaplo.hu

minimap