This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Corso, Gregory: De nekem nem kell a jóság (But I Do Not Need Kindness in Hungarian)

Portre of Corso, Gregory

But I Do Not Need Kindness (English)

1
I have known the strange nurses of Kindness,
I have seen them kiss the sick, attend the old,
give candy to the mad!
I have watched them, all night, dark and sad,
rolling wheelchairs by the sea!
I have known the fat pontiffs of Kindness,
the little old grey-haired lady,
the neighborhood priest,
the famous poet,
the mother,
I have known them all!
I have watched them, at night, dark and sad,
pasting posters of mercy
on the stark posts of despair.
 
2
I have known Almighty Kindness Herself!
I have sat beside Her pure white feet,
gaining Her confidence!
We spoke of nothing unkind,
but one night I was tormented by those strange nurses,
those fat pontiffs,
The little old lady rode a spiked car over my head!
The priest cut open my stomach, put his hands in me,
and cried:--Where's your soul? Where's your soul!--
The famous poet picked me up
and threw me out of the window!
The mother abandoned me!
I ran to Kindness, broke into Her chamber,
and profaned!
with an unnamable knife I gave Her a thousand wounds,
and inflicted them with filth!
I carried Her away, on my back, like a ghoul!
down the cobble-stoned night!
Dogs howled! Cats fled! All windows closed!
I carried Her ten flights of stairs!
Dropped Her on the floor of my small room,
and kneeling beside Her, I wept. I wept.
 
3
But what is Kindness? I have killed Kindness,
but what is it?
You are kind because you live a kind life.
St. Francis was kind.
The landlord is kind.
A cane is kind.
Can I say people, sitting in parks, are kinder?Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://campodemaniobras.blogspot.hu

De nekem nem kell a jóság (Hungarian)

1
Ismerem a Jóság furcsa dadáit,
Láttam őket, amint csókolták a beteget, gyámolították
a vént, cukrot dobtak a bolondnak!
Meglestem őket éjjel, amint búsan és sötéten
tolókocsit toltak a tengerparton!
Ismerem a Jóság pohos püspökeit, a
kicsi öreg őszhaju ladyt,
a szomszéd papot,
a hirneves költőt,
az anyát,
ismerem mindegyiket!
Meglestem őket éjjel, amint búsan és sötéten
az irgalmasság plakátjait
nyalogatták a nyomor konok oszlopaira.
 
2
Ismerem személyesen a Mindenható Jóságot!
Ültem tiszta fehér lábainál,
élvezve bizalmát!
Semmi rosszat se beszéltünk,
de egy éjszaka megkínoztak ezek a furcsa dadák,
ezek a pohos püspökök!
A kicsi öreg néni szöges kocsival gázolt át fejemen!
A pap felmetszette hasam, belenyúlt a kezével,
és úgy kiabálta: - Hol a lelked? A lelked? -
A hírneves költő nyakoncsipett
és kipenderített az ablakon!
Az anya magamra hagyott!
S én a Jósághoz rohantam, rátörtem az ajtót
és meggyaláztam!
egy kimondhatatlan késsel ezer sebet ütöttem rajta
és befröcsköltem mocsokkal!
Elragadtam a hátamon, mint a vámpír!
el a kőkemény éjszakában!
Kutyák csaholtak! Macskák iszkoltak! Ablakok csapódtak!
Felvittem a tizedik emeletre!
Ledobtam a padlóra kis szobámban,
és melléje térdelve folyt, folyt a könnyem.
 
3
De mi az a Jóság? Megöltem a Jóságot,
dehát mi is az?
Jók vagytok, mert jó az életetek.
Szent Ferenc jó volt.
A háziúr jó.
A bot jó.
Mondjam-e, hogy a parkban őgyelgő emberek jobbak?Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.literatura.hu

minimap