This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: Bíbor erdőbe sárga sáv/Sárga-út vezette szemed (A lane of Yellow led the eye in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

A lane of Yellow led the eye (English)

A lane of Yellow led the eye
Unto a Purple Wood
Whose soft inhabitants to be
Surpasses solitude
If Bird the silence contradict
Or flower presume to show
In that low summer of the West
Impossible to know —Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://www.poets.org/poetsorg/poem/lane-yellow-led-eye-1650

Bíbor erdőbe sárga sáv/Sárga-út vezette szemed (Hungarian)

A vers pontos, amennyire csak lehet szó szerinti, prózai fordítása:


Sárga szín ösvénye/Sárga színből hasított/kivágott sáv                      vezette el a szemet
Egy Bíbor Erdőbe
Melynek leendő szelíd/gyönge/gyengéd lakói fölébe
(A) Magány kerekedik
Ellentmond-e majd (a) Madárnak a csend vagy:                                Ellentmond-e majd Madár a csendnek
Vagy kimerészkedik-e virág
A Nyugatnak ebben a gyartra/gyenge/alacsony intenzitású                nyarában
Azt tudni nem lehet

    

Fűri Mária fordítása:

Bíbor erdőbe sárga sáv
Vezette a szemet
Ahol befonja a magány
Ki odabenn reked
Perel a csenddel a madár?
Virág virul-e majd?
A Nyugat erőtlen nyara
Erre választ nem ad

      

Efraim Israel fordításai:

(1)

Sárga-út vezette szemed
Rőt Erdő az irány
Mi szelíd ott lakni szeret
Legyűri azt magány
Ölre megy-e csend és madár
Kiront-e rügy noha
Bágyadt ez a Nyugat s a nyár
Azt nem tudni soha

   

(2)

Bíbor Erdőbe Sárga csík
Vezette a szemet
Lakos Magánynál ha szelíd
Nagyobb ott nem lehet
Megtör-e Madarat a csend
Virág nőni mer-e
E nem-nyáron e Nyugatin
Nem tudni soha se


...........................
Megjegyzés: A verset Fűri Mária választotta. Fordítása bizonyos mértékig a két fordító közös munkájának eredménye, de nézeteltéréseiken végül is nem sikerült egészen felülkerekedniük; Efraim Israel a végső változattal sem értett egyet, ezért külön fordítást készített.

Contradict és West nem rímel, de az utolsó hang, a T azonossága nem irreleváns, hanem úgynevezett rím-illúziót láthatunk benne; angolul slant rhyme-nak hívják az ilyen rímet: csak a szavak utolsó mássalhangzója azonos. Fordításba is jó átmenteni ilyesmit, tudiillik szabályos rím helyett, de nem mindig sikerül. Emiatt nem érdemes gyengíteni ilyen tömör, szofisztikált és pontos értelmű verset, kivált itt, ahol az illető sorokban lévő Bird és summer szó tálcán kínálja az amúgy is kézenfekvő — és éppen ezért legalább nem feltűnő — rímet. E.I. második fordítás-változatában a csend és a Nyugatin szó N hangjának azonossága emlékeztet egy kicsit az eredeti vers megfelelő sorainak végén álló T hang azonosságára, bár nem legutolsó hangja a csend szónak.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap