This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: Egy tudomány — mondja e Tudomány Fia, (A science — so the Savants say, in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

A science — so the Savants say, (English)


A science — so the Savants say,
"Comparative Anatomy" —
By which a single bone —
Is made a secret to unfold
Of some rare tenant of the mold,
Else perished in the stone —

So to the eye prospective led,
This meekest flower of the mead
Upon a winter's day,
Stands representative in gold
Of Rose and Lily, manifold,
And countless Butterfly!Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/ A_science_—_so_the_Savants_say,

Egy tudomány — mondja e Tudomány Fia, (Hungarian)

Egy tudomány — mondja e Tudomány Fia,
„Az Összehasonlító Anatómia” —
Melytől egy csontszilánk —
Ölt rejtvény-alakot
Ritkaság lesz mely itt lakott
Kőbe halt lenyomat gyanánt —

Egy másik szem jövőbe lát,
Beleötlik a legszerényebb réti virág
Egy zord téli napon,
Hát máris aranyfényben áll,
Liliom, tarka Rózsa már,
S Lepkeraj is nyüzsög azon!

        
......................................
Így értettem ezt az újabb érthetetlen Emily Dickinson-verset, egyáltalán nem biztos, hogy jól, vagy lehet, hogy jól, de máshogyan is érthető. Vázlatos, mint sok más E.D.-vers, sőt valószínűleg tényleg csak vázlat, skicc. A legelső alanyhoz — A science — nem tartozik semmiféle állítmány, semmi ige, hacsak azt nem gondoljuk, hogy az állítmánya az első versszak utolsó sora — Else perished in the stone —, vagyishogy nem a hajdan élt őslény halt meg és kövesedett meg, hanem a tudomány, de ez túl merész feltételezés, valószínűtlen, bár szkeptikus hangulatában olvashatja valaki így is...

A másik szem nem a végérvényesen eltűnt múltba, hanem a még el nem jött jövőbe vetít mindenfélét, amit belelát egy satnya kis virágkezdeménybe. Én az első versszakot ironikusnak érzem, a másodikat nem, de lehet, hogy az is ironikus, és az is lehet, hogy egyik sem ironikus. Ki hogyan olvassa. Szerintem ez csak javára írandó a versnek.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap