This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: A Sötéthez hozzászokunk — (We grow accustomed to the Dark – in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

We grow accustomed to the Dark – (English)

We grow accustomed to the Dark —
When light is put away —
As when the Neighbor holds the Lamp
To witness her Goodbye —

A Moment — We uncertain step
For newness of the night —
Then — fit our Vision to the Dark —
And meet the Road — erect —

And so of larger — Darkness —
Those Evenings of the Brain —
When not a Moon disclose a sign —
Or Star — come out — within —

The Bravest — grope a little —
And sometimes hit a Tree
Directly in the Forehead —
But as they learn to see —

Either the Darkness alters —
Or something in the sight
Adjusts itself to Midnight —
And Life steps almost straight.

    

(1862)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttp://bloggingdickinson.blogspot.com /2013/03/we-grow-accustomed-to-dark-when-light.html

A Sötéthez hozzászokunk — (Hungarian)

    
A Sötéthez hozzászokunk —
Ha kioltják a fényt —
Mint azt mit Szomszéd Mécsese
Búcsúzásunkra hányt —

Egy Perc — Léptünk bizonytalan
Mert szokatlan az éj —
Majd — Sötéthez szokik a Szem —
S már megszokott — a Táj —

A nagy Sötétek — ugyanígy —
Agyra ha Este száll —
S egy Holdból sem jön semmi jel —
Vagy — bent — Csillag se kél —

A Bátrabbja — kilépve —
Tapogatózva — Fát
Talál — bár Homlokával —
De aztán látva lát —

S vagy más lesz a Sötétség —
Vagy szeme látni vél
Otthonos lesz az Éjfél —
S az Élet szinte száll.


.................................
Az utolsó sor szó szerint: „S az Élet csaknem egyenesen lép(del) előre.” —

    
Az első három strófában, ahol is sötétség, tapogatózás van, ún. „slant” rímeket találunk (ti. csak az utolsó mássalhangzók azonosak, a magánhangzók nem; lásd E. D. „A 'Remény' soktollú szerzet” c. versénél), vagyis nem feltűnő, nem könnyen észrevehető rímeket. A negyedik versszakban, minthogy ott a bátrabbja nekiered és látni kezd, szabályos a rím (tree [trí] — see [szí]). Az utolsó versszakban a „sight” és „Midnight” nem csupán szabályos, hanem éppenséggel szuggesztív rím, és az utolsó szó, a „straight” is rímel velük, de az megint slant rím csupán, feltehetőleg azért, mert az Élet csak majdnem jár egyenesen, vagyis elég jól, de azért nem olyan peckesen... A magyarban is van olyasmi, mint a slant rím (humoros hatások érhetők el vele); jellemző módon „kancsal” rímnek hívják. — Slant rímeket tenni Emily Dickinson magyar fordításaiba, az sajnos nem az én újításom, más is kitalálta már.

Szerintem mindez nem belemagyarázás: túlságosan is következetesen van mindez kicizellálva a versben. Ez is mutatja, hogy ez a szélsőségesen eredeti agyú és lelkű, eredeti gondolkodású költő mennyire formalista egyúttal, sokkal inkább, mint a szabályos prozódiára és rímelésre vele ellentétben pontosan — aggályosan vagy egyszerűen csak rutinosan — ügyelő költők, vagyis csaknem minden más híres angol vagy amerikai költő.

„látni vél — az éjfél” magyarul nem számít rímnek, mert az egyik ún. hímrím, a másik pedig nőrím, mégis megkockáztatok ilyesmit, mert az eredetiben ugyanez a helyzet (sight — Midnight), noha az angol költészetben egyáltalán nem számít dilettantizmusnak, hozzánemértésnek ilyennel élni: ez ott teljesen elfogadott, szabályos sőt jó rím. De Emily Dickinson extravagáns, szabálytalan, furcsa versei magyar fordításainak szerintem nagyon is megfelel az ilyesmi.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap