This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: „Ház” — a Bölcs mond, abba menjek — ("Houses"—so the Wise Men tell me— in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

"Houses"—so the Wise Men tell me— (English)

"Houses"—so the Wise Men tell me—
"Mansions"! Mansions must be warm!
Mansions cannot let the tears in,
Mansions must exclude the storm!

"Many Mansions," by "his Father,"
I don't know him; snugly built!
Could the Children find the way there—
Some, would even trudge tonight!

(1860)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttp://bloggingdickinson.blogspot.com

„Ház” — a Bölcs mond, abba menjek — (Hungarian)

„Ház” — a Bölcs mond, abba menjek —
„Lak”! Egy Lak legyen meleg!
„Lak”ban nincs helye a könnynek,
Lakba vihar nem mehet!

“Sok ház,” nekem ismeretlen
„Atyja” műve; otthonos!
Tudná hová, futna menten
Minden Gyerek, már ma! Most!


…………………….
Az utolsó sor változata (azért, hogy slant rím lehessen, mint built – tonight):

Minden Gyerek! Most! Ma! — Fuss!

A "Fuss!" új elemet vinne a versbe; az eredetiben nincs ilyesmi, de lehetne, nem volna idegen E. Dickinson gyakran irónikus stílusától: azt mondaná: “Fuss”, noha éppen most derült ki, hogy nincs hova futni, mert nem tudni, hol vannak azok az otthonos lakok.

Mansion = tkp. nagy lakóház, udvarház, inkább nagy és jómódra valló lakhely, akár kastély is lehet, a magyar „lak” szó pedig inkább kicsi, de ugyancsak otthonos valamit jelent. A vers szempontjából nincs releváns különség kicsi vagy nagy lakhely között: a lényeg az otthonosság. A magyar szó talán még jobban meg is közelíti a vers intencióját, mint a mansion, mert a lak szó otthonosságot sugall. (Ez természetesen nem a fordító érdeme, nem ő alkotta a szót. – Az az érzésem, hogy bár az angol szókincs valószínűleg sokkal több szót tartalmaz mint a magyar, a magyar szavak többnyire sokkal színesebbek, különböző árnyalatokat sőt hangulatokat plasztikusabban fejeznek ki, erőteljesebb stilisztikai értékük van. Sőt az a benyomásom, hogy az angol költők még a rendelkezésükre álló színes szavakkal sem élnek olyan nagy előszeretettel, mint a magyar költők. Angol – és nem csak angol: francia, német stb. – vers magyar fordítása gyakran színesebb, szuggesztívabb az eredetinél. Ez nem egyértelműen pozitívum, negatív oldala is lehet: valamelyest változtat az elvontabb eredeti vers jellegén, de ez szinte elkerülhetetlen. A színtelenség, szürkeség még rosszabb, még ott is, ahol a fordítás ezáltal hívebb az eredetihez. De van úgy, hogy a magyar fordító nem tud ellenállni sziporkázhatnékjának, és túlzásba viszi a dolgot. Érthető; mint Rába György írta „A szép hűtlenek”-ben, költőink a versfordítást saját költészetük meghosszabbításának tekintették.)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap