This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: A földet túl sok Mennyei hagyta el (So much of Heaven has gone from Earth in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

So much of Heaven has gone from Earth (English)

So much of Heaven has gone from Earth
That there must be a Heaven
If only to enclose the Saints
To Affidavit given.

The Missionary to the Mole
Must prove there is a Sky
Location doubtless he would plead
But what excuse have I?

Too much of Proof affronts Belief
The Turtle will not try
Unless you leave him  then return
And he has hauled away.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationwww.poemhunter.com/poem/so-much-of-heaven-has-gone-from-earth/

A földet túl sok Mennyei hagyta el (Hungarian)

A földet túl sok Mennyei hagyta el
Így lennie kell egy Mennynek
Már azért is hogy betegyék
Kiutalt helyére az összes Szentet.

Muszáj hogy a Misszionárius
A Vakondot győzze meg
Az Ég pontos helye tán vitás
De nekem milyen mentségem lehet?

Hit-ellenes a Túlbizonyítgatás
A Teknőc nem gürizik neked
Csak ha magára hagyod  mire visszamész
Ő rég eltipegett................................
így értettem én ezt a verset, nem biztos, hogy jól. Próbálja meg más is!

Az eredeti vers prozódiája: 4 - 3 - 4 - 3   versláb — jambusok — az egyes sorokban; a jambus ( u helyett két esetben u u —  áll. A fordításban ezt nem lehetett pontosan követni, sok verssort meg kellett toldani egy sőt két verslábbal — tehát csorbát szenvedett  4-3-4-3 -as ritmikai szabályosság —, és sokkal többször áll   u u   tehát három szótag   —  helyett mint az eredetiben, hogy nagyjából minden odaférjen, ami fontos. Az ilyesmit kerülni kell, de az nem mindig lehetséges; Emily Dickinson verseiben túl kevés a redundancia...Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap