This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: A Jordántól Keletre (A little East of Jordan, in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

A little East of Jordan, (English)

A little East of Jordan,
Evangelists record,
A Gymnast and an Angel
Did wrestle long and hard —

Till morning touching mountain —
And Jacob, waxing strong,
The Angel begged permission
To Breakfast — to return —

Not so, said cunning Jacob!
"I will not let thee go
Except thou bless me" — Stranger!
The which acceded to —

Light swung the silver fleeces
"Peniel" Hills beyond,
And the bewildered Gymnast
Found he had worsted God!

 Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/A_little_East_of_Jordan,

A Jordántól Keletre (Hungarian)

A Jordántól Keletre,
Mondják Apostolok,
Egy Artista s egy Angyal
Jól elbírkózgatott.

S a hajnal izmosítá
A Jákob izmait,
Az Angyal meg könyörgött,
Hadd ennem — Reggelit —

Nem! Mondta a ravaszdi,
“Innen el nem mehetsz,
Ha engem meg nem áldasz!”
S az meg is tette ezt.

Ezüstszín gyapja lengett,
„Peniel” mögüle —
S elképedt az Artista,
Hogy Istent gyözte le!Emily Dickinson itt elmesél egy bibliai történetet, a rá jellemző bizarrságok nélkül, talán azért, mert a történet már a Bibliában is épp eléggé szokatlan és meglepő: Jákob birkózik egy angyallal, és legyőzi — Istent!

Mondják Apostolok, ered.: az Evangelisták, azaz az Újszövetség szerzői. Hogy ezt miért mondja E. Dickinson, azt nem tudom; tudta ő azt nagyon jól, hogy ez nem az Újszövetségben szerepel, hanem az ún Ószövetségben (Móz. I. 32, 24-32.). Ezzel feltehetőleg szuggerál valamit, talán azt, hogy Jézus Jákob inkarnációja; nem tudom. Ettől eltekintve nincs az egész elbeszélésben semmi, ami különbözne a bibliai elbeszéléstől, a szemtelenkedő, szentségtörő stílustól eltekintve.

Artista, ered.: gymnast, tornász, tornaművész. Mintha Jákob valami élsportolló, birkózóbajnok volna...

„Reggelit”: ez is humor, sőt gúnyolódás: a Bibliában az angyal nem reggelizni akar, hanem csak azt mondja, hogy eljött a reggel. De egy másik bibliai helyen Ábrahám angyalokat vendégel meg, és azok ott tényleg esznek... 

Ravaszdi: Jákob valóban ravaszdi, pl. ügyesen elcsaklizta fivérétől, a nem túl eszes Ézsautól az elsőszülöttnek járó áldást, és apósát, Lábánt is ügyesen rászedte, olyan nyakatekert, szofisztikált módon, hogy azt Emily Dickinson is joggal irigyelhette meg tőle...

Peniel: Az a hely, ahol ez történt. Szó szerint: Isten arca (amit látott Jákob, noha az is bele van írva ugyanabba a Bibliába, hogy Istent nem láthatja senki, illetve nem maradhat életben, ha látta... De a Biblia az ilyen ellentmondásoktól sem lesz humoros könyv, bár ironizálni szabad, az nem bűn...)

Istent győzte le: Ezt sem Emily találta ki, pontosan ez áll a Bibliában; még Jákob új neve, Izrael, is azt jelenti: „Erős Istennel szemben.” Hogy Emily speciálisan a zsidó Biblián köszörüli-e a humorérzékét vagy a keresztény valláson, amelynek Bibliája a zsidó Bibliát is magában foglalja, azt nem tudom. Egyik esetben sem tekinthető jólnevelt keresztény leánykának...Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap