This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: Egy Méh Csikófogatján (A Bee his burnished Carriage in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

A Bee his burnished Carriage (English)

A Bee his burnished Carriage
Drove boldly to a Rose —
Combinedly alighting —
Himself — his Carriage was —
The Rose received his visit
With frank tranquillity
Withholding not a Crescent
To his Cupidity —
Their Moment consummated —
Remained for him — to flee —
Remained for her — of rapture
But the humility.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://www.familyfriendpoems.com/submit-poem/

Egy Méh Csikófogatján (Hungarian)

Egy Méh Csikófogatján
Hetykén Rózsára hajt —
Leszáll közös erővel —
Ő maga a Fogat —
A Rózsa befogadta
Méltóságteljesen
El nem kerülte Csókját
Csészelevélke sem —
Percük be lett tetőzve —
S elillant mint darázs
A Méh — maradt virágnak
A megaláztatás.
   
   
   
Viszonylag egyszerűbb E. Dickinson-vers, nem túl rejtélyes metaforái nem túl könnyen, de nem is túl nehezen fejthetők meg. A vers témája: futó szexuális kalandnak női szempontból való szimbolikus kifejezése. A hímnemű méh megkapja, amit akart, és angolosan távozik, a szegény nő(nemű növény)nek marad a megaláztatás. (Ezen felül, noha ez még szimbolikusan sincs belekomponálva a versbe, köztudomású, hogy a méh, azzal, hogy virágról virágra száll, megtermékenyíti őket... Egy igazi virág feltehetőleg „örül” neki, hogy megtermékenyítették, de egy deflorált (= „virágtalanított” azaz szűzességétől megfosztott) és faképnél hagyott leány aligha.)

Csikófogat, Csészelevélke, Csók. Az eredetiben nincs szó Csikóról, és Csókról is csak implicite, hanem Carriage-ról = kocsi, Crescent-ről és Cupidity-ről (= mohó bírvágy, Cupidónak, a nemi vágy istenének nevéből). Crescent = a holdsarló; a nőiségnek nagyon is van köze a holdhoz, de ez a szó itt mégis inkább azért állhat, mert... C-betűvel kezdődik: a holdsarló a C-betűre hasonlít, és a három C-betűs szó alliterációjában van valami szuggesztió (még a Combinedly, ford. „Közös erővel” szó is C betűvel kezdődik, meg a consummated is, noha azt elfelejtette (?) nagybetűvel írni Emily). A rózsa csészelevelei, sziromlevelei a holdsarlóra és a C-betűre hasonlítanak, és ez a nőnemű Rózsa nem tagadja meg őket a hímnemű méhnek ugyancsak C-betűvel kezdődő Cupidity-jétől, azaz mohó vágyától... Az a C-betű alighanem még a női test különböző domborulatait is felidézi, nincs kizárva, hogy erre is gondolt költőnk, noha ő maga nem volt hímnemű. (Vannak, akik azt állítják, hogy leszbikus volt.) Ezért írtam a fordításban Csikófogatot meg Csészelevélkét, de ha nem akadtak volna ideillő C-betűs szavak, akkor lemondtam volna az alliterációról, mert azért mégsem az a legfontosabb eleme a versnek, noha Emily Dickinsontól minden kitelik, sőt nagyon gyakran még nála sokkal kevésbé agyafúrt költőktől is.

Be lett tetőzve, ered.: consummated. Consummate = 1. betetőzni; 2. házasságot „elhálni” = a szexuális aktussal jogilag véglegesen érvényessé tenni.

Megmaradt a megaláztatás. Ered.: A mámorból/elragadtatásból nem maradt neki más, mint a megaláztatás. Attól félek, hogy szegény Emilyek még ilyen megaláztatásban sem volt soha része...

Humility nem éppen azt jelenti, hogy megaláztatás (= humiliation), hanem „alázat, alázatosság", de azért lehet, hogy tényleg megaláztatásról van szó. Ennek az értelmezésnek főleg az mond ellent, hogy egy kicsit túl — kézenfekvő... Meg az is, hogy az a virág alighanem ő maga, Emily, és ő azért mégsem valami háziúr által elcsábított naív cselédlány, bármennyire megalázó volt is a nő helyzete akkoriban. Inkább arról lehet szó, hogy: Emily egy ízben átadta magát — szexszel vagy anélkül, e vers interpretációja szempontjából ez teljesen mindegy, az ilyesmi csak az indiszkrét irodalomtörténészeket érdekli — Valakinek, és az elragadtatás elmúltával nem maradt számára más, mint alázatosan örülni az egyszeri elragadtatásnak és/vagy elfogadni, hogy annak egyszer s mindenkorra vége van. Más olyan verse is van, amely alátámasztani látszik ilyesmit, pl. The Drop, that wrestles in the Sea — Tengerben küszködik a Csepp.

Ha ez az értelmezés a helyes, akkor a fordítás végének valahogy így kell festenie:


Percük be lett tetőzve —
Méh mehet — peckesen —
A mámor is — virág meg
Alázatos legyen.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap