This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: A Biblia ódon Kötetke — (The Bible is an antique Volume — in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

The Bible is an antique Volume — (English)

The Bible is an antique Volume —
Written by faded men
At the suggestion of Holy Spectres —
Subjects — Bethlehem —
Eden — the ancient Homestead —
Satan — the Brigadier —
Judas — the Great Defaulter —
David — the Troubador —
Sin — a distinguished Precipice
Others must resist —
Boys that "believe" are very lonesome —
Other Boys are "lost" —
Had but the Tale a warbling Teller —
All the Boys would come —
Orpheus' Sermon captivated —
It did not condemn —
   

   
(1882)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/ The_Bible_is_an_antique_Volume_ %E2%80%94

A Biblia ódon Kötetke — (Hungarian)

A Biblia ódon Kötetke —
Írta sok Vértelen
Vezetve Szent Kísértetektől —
Témák — Betlehem —
Éden — az ó Lakocska —
Sátán — egy Tiszt, ledér —
Júdás — a Csúnya Bűnös —
Dávid — a Trubadúr —
Bűn — kellemetes Szakadék —
Más kerülje azt —
Fiú ha „hisz” akkor magányos —
Nem hisz? “Elveszett!” —
Ha van szépszavú Mesemondó
Jön a Fiú mind —
Orpheusz szépen papolt — ő
Int — s fel nem jelent —

   
      

Sok Vértelen. Ered.: megfakult/aszott/unalmas emberek.

Más kerülje azt. Feltehetőleg ezt jelenti: ’A bűn kellemes szakadék Dávid király számára, őneki minden meg van bocsátva, mert protekciója van Istennél, de más kerülje a bűnt, különben jaj neki!’

Orpheusz: Legendás „szépszavú” ókori tehát pogány költő és jós, zenével kísért költészete mindenkit lenyűgözött, „de a bibliai prófétákkal ellentétben senki ellen sem intézett erkölcsi dörgedelmeket”, mondja a vers. Orpheusz szépen papolt — ő — Int — s fel nem jelent — az eredetiben szó szerint: Orpheus prédikációja/szentbeszédje lenyűgöző voltNem ítélkezett.) Eszerint Emily Dickinson jobban szereti a pogány ókort annál a keresztény jelenkornál, amelybe beleszületett. (Kemény vallásos nevelésben részesült.)

  

men — Bethlehem:  slant azaz „ferde” vagy tökéletlen rím, félrím, akárcsak a versben szereplő összes többi rím, de most nem mássalhangzók csengenek össze, hanem magánhangzók. A mássalhangzós félrím Dickinson verseinek egyik feltűnő és rendhagyó jellegzetessége, de ilyen magánhangzós félrímet most látok először angol versben. Magyar fordításban ez érzékeltethetetlen, mert a magyar rímek túlnyomó többsége nem tiszta rím, csak asszonánc, azaz éppen ilyen; Vértelen — Betlehem az kifogástalan magyar rím, éppen ezért nincs is benne semmi rendhagyó. De azt is el tudom képzelni, hogy a költő környezetében a Bethlehem szó utolsó hangját nem pontosan M-nek ejtették, hanem valamiféle határozatlan nazálisnak, és hogy az jobban hasonlított az N-re, mint a közönséges M.

— mind — jelent: nem egészen „szabályos” angol ferderím, mert a D és a T nem azonos, csak hasonló, ez tehát szabálytalanságtól való szabálytalan" eltérés. De magyar "kancsal" azaz szabálytalan rímnek szabályos...Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap