This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Címerem legyenek.) (All these my banners be. 22 in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

All these my banners be. 22 (English)

All these my banners be.
I sow my pageantry
In May —
It rises train by train —
Then sleeps in state again —
My chancel — all the plain
Today.

To lose — if one can find again —
To miss — if one shall meet —
The Burglar cannot rob — then —
The Broker cannot cheat.
So build the hillocks gaily
Thou little spade of mine
Leaving nooks for Daisy
And for Columbine —
You and I the secret
Of the Crocus know —
Let us chant it softly —
"There is no more snow!"

To him who keeps an Orchis' heart —
The swamps are pink with June.Uploaded byFűri Mária
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org

(Címerem legyenek.) (Hungarian)

Címerem legyenek.
Én szín-házat vetek.
Eljön Május hava —
S soronként fellobog —
Majd újból alvó állapot —
Szentélyem ez — a rét
Ma.

Veszítsd — ha megtalálhatod —
Menjen — ha visszatér —
Mit el Csenő se lop —
Mit el Csaló se kér.
Így halmoznak a halmok
S kap tőled kis lapát
Százszorszép egy sarkot
Meg a Harangláb —
Sáfránynak a titkát
Te s én tudjuk ó —
Daloljuk ki halkan —
„Elszelelt a hó!”

Kit egy Kosbor szíven talál —
Rózsás annak nyár és mocsár.Egy kiadás három külön versnek tekinti ezt a három versszakot, annak ellenére, hogy egyazon lapon szerepelnek Emily Dickinson hagyatékában, választóvonalak nélkül.

Az első strófa szinte a képzavar határát súrolja: a színes virágok, amelyeket Emily ültet, az ő címerei, zászlói, mintha az a hely az ő állama, birodalma volna. Már a második sorban ugyanez színház, az eredetiben: pageantry = színes, pompás ünnepély, ceremónia, azt „veti”. Néhány sorral lejjebb kiderül, hogy mindez nem is a kertjében történik, amint az fentebb gondolható volt, hanem az egész rét (ered.: síkvidék) az ő szentélye (chancel = templom szentélye, kórusa; építészeti fogalom). Az olvasónak nincs érkezése beleélni magát egy képbe, máris átváltozik az a kép. Lehet, hogy mindez egy — vagy három — kidolgozatlanul maradt versvázlat, noha az is igaz, hogy Emily Dickinson kicsiszolt versei is gyakran szélsőségesen tömörek és vázlatszerűek.

Aligha kell úgy érteni a dolgot, hogy Emily konkrétan ülteti be a rétet virágokkal, hanem hogy a virágos rét mintegy az ő saját maga „ültette", teremtette zászlóerdője, népünnepélye, templomi karzata.
   
   
   
(A vers 1858-ban keletkezett.)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap