This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Tanítottak – a Foszforos – Nullák –) ((The Zeroes taught us – Phosphorous –) in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

(The Zeroes taught us – Phosphorous –) (English)

The Zeroes taught us – Phosphorous –
We learned to like the Fire
By handling Glaciers – when a Boy –
And Tinder – guessed – by power

Of Opposite – to balance Ought –
Eclipses – Suns – imply –
Paralysis – our Primer dumb
Unto Vitality –
   
   
(1862)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttp://bloggingdickinson.blogspot.com/2012/07/ zeroes-taught-us-phosphorous.html

(Tanítottak – a Foszforos – Nullák –) (Hungarian)

   Szó szerinti fordítás – kísérlete:

   

A Nullák (meg)tanítottak bennünket – Foszforosan –
Megtanultuk szeretni a Tüzet –
Gleccserekkel való foglalkozás útján – mikor egy Fiú –
És Tapló(val?) – találgatott (v. feltételezett v. ráhibázott) – energiával (v.hatalommal v. erővel),

Az Ellentét(esség)ével v. Ellentétessel – a Nullát (v. Valamit) kiegyensúlyozandó –
Napfogyatkozások(at?) – Napok(at?) – implikál(ni) –
(A) Bénaság(ot) – a mi primitív Gyutacsunk(at) (v. Iskolásskönyvünk(et))
Egészen az Elevenségig –
   
   
   
Erről Hérakleitosz mondása jut eszembe: „Az az úr (Apolló isten), akinek jóshelye Delphoiban van, nem tár fel semmit és nem rejt véka alá semmit, csak jelet ad (célozgat).” A jóslatot meg kellett fejteni, és könnyű volt melléfogni, „melléfejteni”. De ennél az amerikai jóslatnál még melléfogni sem könnyű... Az angolban nem ragozzák a szavakat, ehelyett viszonyszók vannak, azoknak jó részét pedig Emily Dickinson elhagyja, így itt csak mondatkezdemények, mondatlehetőségek vannak. Mondjunk le annak megfejtéséről, hogy „mit akart mondani a költő”, és nézzük meg, milyen célozgatások bányászhatók ki a vers szavaiból, esetleg akár a költő mondaniakarása ellenére is. Ez azért is nehéz, mert a szavaknak több különböző jelentésük van, és ebből a dodonai szövegből nem vagy csak üggyel-bajjal deríthető ki, hogy éppen melyik jelentést érdemes figyelembe venni.

Mik azok a Nullák? Zeroes azt is jelenti, hogy „jelentéktelen emberek, kis senkik”. Tökfejek tanítottak volna meg bennünket a tűz szeretetére? Ez nem szimpatikus jelentés, vessük el.

A versben ellentétes fogalompárok lebegnek, és ezt ez a titokzatoskodó, szűkszavú vers még „a szájunkba is rágja”(!): a kellős közepén ott áll az Opposite = Ellentét szó. Jég – Tűz, Napfogyatkozás (naphiány) – Nap, Bénaság – Elevenség.

A napfogyatkozás „a napnak a hiánya”. A hideg a melegnek a hiánya. Ez még mai tudományos fejünkkel is belátható: a kellemes szobahőmérsékletet is kinevezhették volna nulla foknak a fizikusok, mégis az ember által „hidegnek”, hiánynak érzett hőmérsékletet nevezték ki annak... A Kelvin-skálában a 0 fok, az abszolút nulla fok, tényleg a semmi: ha az elérhető volna, megszűnnék létezni az anyag; nem valószínű, hogy E.D. hallott az abszolút nulla fokról, de ez nem is fontos: az ő versében a közönséges nulla (fok?) is abszolút hideg. – Az első sorbeli „Nullák” jelenthetik a „hiányok”-at, elsősorban a meleg(ség) hiányát.

A foszfor, a gyufa a hidegben is könnyen meggyullad. Arról lehet szó, hogy a hiányból, a semmiből keletkezik a semmi ellentéte, a valami. (Arisztotelész és a tudomány szerint ez ugyan lehetetlen, de Emily vallása szerint Isten számára nem lehetetlen. Mindazonáltal a versben nincs semmiféle vallás. De spirituális gondolkodás, az van.) Tehát mondjuk „a Semmik, a hiányok tanítottak meg bennünket a Tűz, a melegség szeretetére”. Valamilyen fiúcska (?) „gleccserekkel” azaz nyilván jéggel manipulált (nem tudom elképzelni, mit csinálhatott vele), és a jéggel ellentétes erő segítségével kiegyensúlyozta a Semmit, vagyis megteremtette a súlyos (nyomasztó) és hideg (mind fizikai, mind pszichológiai értelemben hideg) Semmi ellensúlyát, a Valamit, a Tüzet. Lehet, hogy végighúzott egy gyufát a jégen, és az meggyulladt, bár ennek ellentmond a tapló szó. Lehet, hogy kő helyett jéggel csiholt szikrát, és attól izzott fel a tapló? Ez hihetetlennek tűnik, de végül is ki tudja. Valamiféle tűzcsináló manipuláció folyhatott valahol, és az lenyűgöző volt.

Valaki azt állítja, hogy a foszfor a Hajnalcsillagra utal. Phosphoros (görög), szó szerint „Fényhozó”, latinul Lucifer, valóban a Hajnalcsillagot jelenti. Ha a vers utalna a hajnalra vagy valamilyen csillagra, akkor erre is lehetne gondolni, de ilyesminek hiányában ez csak afféle tudálékoskodás.

Kevésbé alaptalan dolog volna arra gondolni, hogy a versben említett fiú Prométheusz. De Prométheusz nem az ellentétéből vagy a semmiből teremtette a tüzet, hanem az istenektől lopta el. Azon kívül erre sem utal a vers. Vessük el ezt is. A Foszforos vagy Foszforszerű szó itt egyszerűen csak a tűzcsinálásra utal, mert arra a vers a Tapló meg a Gyutacs szóval is utal, arról szól.

Az a benyomásom, hogy a versben valamiféle gyerekkori tűzzeljátszás emléke is bújkál.

Ezek után ezt lehet hozzáképzelni a vershez (nagybetűkkel a toldalékok): „A Foszforszerű Semmik tanítottak meg bennünket a Tűz szeretetére (...) ÍGY KELETKEZNEK (A) NapfogyatkozásokBÓL (A) Napok, ÉS ÍGY LETT (A MI?) Bénultság(UNK?)ból a mi primitív gyutacsunk SEGÍTSÉGÉVEL Elevenség, Életrevalóság.”

Már ez sem éppen „semmi”, de azért még nem mondhatjuk, hogy „Ez igen, ez már valami!” Próbáljunk meg verset csiholni belőle. (Ought = aught.)
   
   
   
Tanítottak – a Foszforos –
Nullák – kedves a Tűz
Jégtaktikákkal – egy Fiú –
S Taplóval – Lángot – űz

S a Semmit – az Ellenerő –
Nap – Napfogyatkozást –
Bénultságot – a rossz Gyutacs
Elevenség-Varázst –

    

A fordítást is meg kell magyarázni; így legalább ebből a szempontból hű az az eredetihez...

Tanítottak – ti. „engem” vagy „minket”. Ez szerencsére a magyarban is kihagyható, valamint a „hogy” is. Azt is lehetne írni, hogy „Tanították”, az világosabb volna, de nem az a vers célja, hogy világos legyen.

Az „űz” szó kétértelmű: a Lángot azért űzi, hogy megszerezze, mert kell neki (v.ö. fényt űz), a Semmit pedig azért űzi, kergeti, mert nem kell neki. A „Lángot űz” alanya a Fiú, „a Semmit (űzi)” alanya pedig az Ellenerő. („S” = pedig: a Semmit pedig az Ellenerő.) Nap Napfogyatkozást – ti. űz, Bénultságot pedig a rossz Gyutacs „űz” (űz el) illetve varázsol elevenséggé. – „Varázst” – a rím kedvéért; de tkp. nem nagyon hűtlen az eredetihez: kimondatlanul abban is benne van a varázs, a rácsodálkozás – hát persze a „kimondatlanul” sokkal jobb, mint a „kimondottan”, éppen az a művészet. A költő is odabiggyeszthetett volna a rím kedvéért valami nem-elengedhetetlent, bár a költők többségével ellentétben éppen E.D.-ra nem jellemző az ilyesmi. Különben a rím itt egyetlen betűre terjed ki, az ipszilonra; bármilyen ipszilonra végződő szót odaírhatott, van rengeteg az angolban. A vers utolsó szava lényeges, központi jellegű fogalom, főnév: Vitality. Ezért nem volna jó azt írni, hogy Bénultságot a rossz Gyutacs / Elevenné – no lásd, pedig rímnek az szuggesztívabb volna.

A versnek szövegváltozata is van, azt külön versként teszem föl és fordítom le.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap