This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (A Koporsó — kicsike Ház) ((A Coffin—is a small Domain) in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

(A Coffin—is a small Domain) (English)

A Coffin—is a small Domain,
Yet able to contain
A Citizen of Paradise
In its diminished Plane.

A Grave—is a restricted Breadth—
Yet ampler than the Sun—
And all the Seas He populates
And Lands He looks upon

To Him who on its small Repose
Bestows a single Friend—
Circumference without Relief—
Or Estimate—or End—
   
   
(1864)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/ A_Coffin_%E2%80%94_is_a_small_Domain,

(A Koporsó — kicsike Ház) (Hungarian)

A Koporsó — kicsike Ház,
Mégis a tere tág
Egy Édenkerti polgárnak
Mert meghúzza magát.

A Sír — szűkreszabott Odú —
S nagyobb mint bármi Nap —
S Tenger mit Ő benépesít
S Föld a Szeme alatt

Neki, ki ily kis Pihenőt
Egy Barátnak ítél —
Körkerület és nem pihen —
Vagy Becslés — vagy a Cél —
  
   

  
Az utolsó strófa szó szerinti fordítása:

[nagyobb mint a Nap stb.] Az Ő számára aki [a sír] kicsi Pihenésének
Egyetlen Barátot ad (= jelöl ki?) —
Meg nem könnyebbülő kerület (az — ?) —
Vagy Becslés — vagy Cél v. Vég —

  
Ez talán ilyesmit jelent: Nagyobb a sír azaz a halál mint a nap stb., mert a halál után jön csak az igazi, semmivel sem korlátozott lét — (de csak?) Isten szerint (irónia?), aki ilyen kicsi pihenőhelyre egyetlen barátot jelöl ki (vagyis: az ember a halálban magára marad, nincsenek barátai, ő „egyetlen barát”; olyan ez, mint az, hogy „egy kézzel nem lehet tapsolni”: egy barát nem barát) — megkönnyebbülés nélküli kerület(et? ti. jelöl ki) (circumference = kerület, különösen a kör kerülete) — vagy Becslés(t?) — vagy Cél(t?) v. Vég(et?).

Valószínű, hogy az utolsó két sor már nem része a mondatnak, csak amolyan tűnődés, sőt csak ama három fogalmon való tűnődés jelzése. Kerület, circumference: a szó több E.D. -versben is előfordul; azt írta valakinek: „A Biblia a Középponttal foglalkozik, nem pedig a Circumference-szel”, vagyis nem azzal, ami a Középpontot távolról körülveszi, nem a teremtett világgal foglalkozik. „Amivel nekem kell foglalkozom, az a Circumference.” Hogy a Becslés hogy’ kerül ide, azt nem tudom; talán azt jelenti, hogy „Nem tudjuk, mi van a halál után, azt sem tudjuk pontosan, mi van a halál előtt, vagy hogy meddig terjed az evilág határa (circumference-e) stb., becslésekre, találgatásra vagyunk hagyatkozva.” Az utolsó szónak, End, két jelentése van: 1. Cél, 2. Vég. Lehet, hogy itt mind a kettőt jelenti egyszerre: „A Cél a halál utáni korlátlan lét? Vagy éppen ellenkezőleg, a halál a Vég, nincs tovább? A határozott, ex cathedra kijelentésekkel kezdődő vers a végére elbizonytalanodik, hebegésben, motyogásban hal el.

Értelmezésem helyességében nem vagyok biztos; valószínűleg többféle értelmezés is lehetséges, köztük az enyém is.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap