This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Csak Lámpást gyújt ki költ —) ((The Poets light but Lamps —) in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

(The Poets light but Lamps —) (English)

The Poets light but Lamps —
Themselves — go out —
The Wicks they stimulate —
If vital Light

Inhere as do the Suns —
Each Age a Lens
Disseminating their
Circumference —
  
  
(1864)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/ The_Poets_light_but_Lamps_%E2%80%94

(Csak Lámpást gyújt ki költ —) (Hungarian)

Csak Lámpást gyújt ki költ —
Maga — kihúny —
A felszított Kanóc —
Ha élni Fény

A Lényeg mint Nap-Ár —
Egy Lencse mind a Kor
És szétszóródik így
Körben a Kör —
   
   
   
(Körben = 1. Köröskörül, 2. A Kör belsejében, vagyis a kör szétszóródik saját magában. Az eredeti ezt nem éppen így mondja, de ez is dickinsonosan kétértelmű sőt rejtélyes és eléggé érthetetlen volna, ha most nem magyaráztam volna meg.)

A vers már mondattanilag sem konzisztens, nem mindig világos, melyik főnév az ige alanya, és hogy egyáltalán mit állít. Az többékevésbé világos, hogy mi a kérdés: örökéletű-e a mű, vagy az is múlandó? Hogy mi a válasz, az nem világos. Ez a vers is rejtvény vagy dodonai jóslat (is, nem csak).

Első ránézésre így olvasható:

A Költők csak Lámpásokat gyújtanak —
Ők maguk — kihúnynak —
A Kanócok melyeket ők stimuálnak —
Ha életfontosságú Fény

Van (ti. bennük — vagy: a költőkben?) lényegileg, mint ahogy a Napok (is lényegileg vannak benne [valamiben] (nem: „a fény van a Napokban”) (Miben vannak benne lényegileg? a Világban??) —
   
   
így olvasva a mondat nincs befejezve, nem tudjuk, mi van akkor...
   

De így is olvasható:

A Költők csak Lámpásokat gyújtanak —
(Tudniillik) Saját magukat — kihúnynak
A Kanócok, amelyeket ők szítanak fel —
Ha (még ha?) létfontosságú Fény (is?)

A lényegük akárcsak a Napoknak —
Minden Kor más-más Lencse (= minden kor a maga szemüvegén keresztül olvassa a művet, vagy inkább minden kor másban látja vagy máshová irányítja a középpontot azaz máshogyan fókuszolja azt a Fényt)
És az a Lencse szétszórja
A Kerületüket (= eltűnteti, vagy éppen ellenkezőleg mindenütt láthatóvá teszi azt, ami a fényben nem a centrum, hanem a „külterület”, vagy pedig ’annak a határa, ameddig a fény terjed — ???...)
  
  
3. lehetséges bár kevésbé valószínű olvasat:

A Költők csak Lámpásokat gyújtanak —
Ők maguk — kihúnynak —
(Ők maguk, azaz) A Kanócok melyeket ők stimuálnak
   
   
Vagyis a költők maguk attól múlnak ki, hogy költenek, felégetik saját magukat az alkotásban. Hogy a művük örökéletű lesz-e, az nem derül ki. Ha a korok az örökkévalóságig fogják olvasni, mindig máshogyan, akkor örökéletű is a mű meg nem is, hiszen a különböző értelmezések során az még ugyanaz a mű és már mégsem ugyanaz.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap