This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Az időkre nézz vissza nyájasan) ((Look back on time with kindly eyes) in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

(Look back on time with kindly eyes) (English)

Look back on time with kindly eyes,
He doubtless did his best ;
How softly sinks his trembling sun
In human nature's west !
  
  
(1879)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/Look_back_on_ Time,_with_kindly_eyes_%E2%80%94

(Az időkre nézz vissza nyájasan) (Hungarian)

Az időkre nézz vissza nyájasan,
Ők jól végezték dolgukat;
Mily lágyan merül napjuk el!
Embertermészetünk — nyugat.
  
  
  
   Szó szerinti fordítás:

Nyájas szemmel nézz vissza az időre,
Ő kétségtelenül kitett magáért;
Mily lágyan merül bele reszkető napja
Az emberi természet nyugatjába!
   
   
Az „idő”-re a „he" (ő) névmás utal vissza, nem pedig az „it”, az idő tehát itt mintegy emberi lény, meg van személyesítve (persze már azzal is, hogy „kitett magáért”).Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap