This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Tágasabb mint az Ég — az Agy —) ((The Brain — is wider than the Sky —) in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

(The Brain — is wider than the Sky —) (English)

The Brain — is wider than the Sky —
For — put them side by side —
The one the other will contain
With ease — and You — beside —

The Brain is deeper than the sea —
For — hold them — Blue to Blue —
The one the other will absorb —
As Sponges — Buckets — do —

The Brain is just the weight of God —
For — Heft them — Pound for Pound —
And they will differ — if they do —
As Syllable from Sound —
  
  
(1862)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationen.wikisource.org/wiki/The_Brain_%E2%80 %94_is_wider_than_the_Sky_%E2%80%94

(Tágasabb mint az Ég — az Agy —) (Hungarian)

Tágasabb mint az Ég — az Agy —
Hisz — közelítsd felé —
Emebbe belefér amaz
S Te magad is belé —

A tengernél mélyebb az Agy —
Hisz — ha összeteszed —
A Kék a Kéket benyeli —
Mint Szivacs — a vizet —

Mint Isten oly súlyos az Agy —
Hisz — Dekázd csak ki jól —
A Súlykülönbség — hogyha van —
Mint Szótag s Hang ha szól —
   
   
   
Újabb szofisztikált töprenkedés, szinte Zénón ókori filozófus is kitalálhatta volna. — Nem derül ki, milyen értelemben vett ég fér bele az agyba: vallási, csillagászati, meteorológiai vagy fenomenológiai értelemben-e. Az utolsó strófa sem teszi egyértelművé, hogy vallási — ti. csak vallási — értelemben veendő-e: ennek már csak a második strófa is ellentmond. Alighanem mindenféle értelemben belefér az agyba — mármint az ég képe, képzete, fogalma fér bele, bár vallási értelemben maga az Ég is beleférhet szőröstül-bőröstül, nem csak a képzete.

Mi az, hogy „A Kék a Kéket benyeli” (ered.: abszorbálja)? Az egyik kék a tenger vagy a tenger kékje, de a másik nemigen lehet az agy vagy a „kékje”, noha Emily Dickinsontól minden kitelik, még több minden, mint Zénóntól. Valószínűbb, hogy a másik kék az ég kékje, annak ellenére, hogy ebben a strófában nincs szó égről. De aztán a harmadik strófában beállít a Jóisten, és ebből retroaktíve kiderül vagy kiderülhet, hogy implicite a második versszakban is az égről volt szó, hiszen Isten ott lakik, sőt Emily Dickinson is gyakorta lebzsel ott, hiába írta azt valakinek, hogy „A Biblia a Középponttal foglalkozik, nem pedig a Circumference-szel”, vagyis nem azzal, ami a Középpontot távolról körülveszi, nem az ember világával; „amivel nekem kell foglalkozom, az a Circumference.” Ha itt „a kék” az ég kékje, sőt maga az ég (ti. ’az a kék színű valami’), akkor vagy a tenger „nyeli be” az ég kékjét vagy magát az eget és lesz maga is kékké, vagy fordítva. Az imént az agy már benyelte az eget, és ha a tenger kékje most az ég gyomrába kerül, akkor egyúttal a tenger is az agyba kerül, bár ez nem éppen logikus, fordítva kell lennie: az agy benyeli az eget, az ég már korábban benyelte a tengert, tehát az agy eleve két dolgot nyelt le egycsapásra. Vagy pedig jelenlegi szempontunkból mindegy, mit csinál egymással a két kék(ség), az agy mindkét kéken elmerengve bekebelezi őket.

A harmadik strófának a párhuzam érdekében úgy kellene kezdődnie, hogy „Súlyosabb mint Isten az Agy”, nem pedig éppen olyan súlyos. Éppen az a poén", hogy nem úgy kezdődik. Úgy már csak azért is kevésbé volna meglepő, mert ezt jelentené: 'Istennek nincs súlya, ezért az agy, két-három fontnyi súlyával, tényleg súlyosabb Nála.' (Kérdés, vajon az agy javára billentené-e ez a mérleg nyelvét...) De a vers szerint Isten is lemérhető, kidekázható, és nem derül ki, hogy ez vajon csak átvitt értelemben értendő-e: lehet, hogy konkrét értelemben is... Mondták már azt is, hogy Isten maga a világ; lehet, hogy ezt mondja ez a filozófusnő is. Ha az agy bekebelezi az egész világot, a világ pedig nem más, mint Isten, akkor a súlyuk valóban dekára azonos... Lehet. hogy ebben is van humor és nyelvöltögetés, mint ahogyan Zénón paradoxonjaiban is van, akár gondolt erre maga Zénón, akár nem.

De a vers nyitva hagyja azt a kérdést, hogy van-e különbség Isten súlya (= fontossága?...) és az agyé között. Ha egyáltalán van, az csak a hang és a szótag közötti különbség. Egy általános nyelvész számára óriási, világrengető különbség az, de hogy Emily számára is az-e, azt kötve hiszem. Hangok és szótagok nélkül nem lehetne beszélni, verset írni sem, mindazonáltal sem a hang, sem a szótag nem jelent semmit. (Ha mondjuk az „ó” vagy a „jég” jelent valamit, azok már nem mint hang vagy szótag jelentenek valamit, hanem mint szavak.) Ezzel a költő vagy azt akarja mondani”, gügyöghetné a tanító bácsi, hogy Isten és az agy között csak jelentéktelen különbség van, vagy pedig Isten ments azt (azt is), hogy az egyik éppoly jelentéktelen dolog, mint a másik... De hogy’ állunk akkor Emily Dickinson agyának szüleményeivel? Lehet, hogy azokról is az szerzőjük véleménye, hogy jelentéktelenek... legalábbis ebben a versben.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap