This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Néptől elvéve — reggel —) (Taken from men — this morning — 53 in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Taken from men — this morning — 53 (English)

Taken from men — this morning —
Carried by men today —
Met by the Gods with banners —
Who marshalled her away —

One little maid — from playmates —
One little mind from school —
There must be guests in Eden —
All the rooms are full —

Far — as the East from Even —
Dim — as the border star —
Courtiers quaint, in Kingdoms
Our departed are.Uploaded byFűri Mária
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/ Taken_from_men_%E2%80%94_this_morning_%E2%80%94

(Néptől elvéve — reggel —) (Hungarian)

Néptől elvéve — reggel —
Néptől kísérve ma —
Hogy zászlókkal fogadja 
Az Istenek hada —

Társnőitől — leányka —
Iskolától — leány —
Telve lehet az Éden —
Terme valahány —

Messze — mint Est Kelettől —
Húnyó — mint csillagok —
Különös Udvaronc ki
Minket itthagyott.
    
   
   
Furcsa „Az Istenek hada” kifejezés, elvégre egyistenhívők (vagy egyistennemhívők) vagyunk, de még furcsább a vers figyelemreméltó mondatszerkezete, az Emily Dickinsontól megszokottnál is különösebb; bármelyik francia parnasszista formaművész megirigyelhetné. Ebben az esetben nem merő nagyképűsködő szakhalandzsa „versmondatról” beszélni: ez a vers valóban nagyon sajátságos sőt természettellenes, művi módon van felépítve nyelvtani, mondattani szempontból, és ez a fő értéke és különlegessége (az Istenek zászlós felvonulásán (!) kívül):

1. Az első hat sorban nincs is mondat, pontosabban nincs főmondat állítmánnyal, csak egy mellékmondat, a Gods „mondatrész” mellékmondata. (A fordításban ehelyett célhatározói mellékmondat áll.)

2. A „from playmates” (társnőitől) és „from school” (iskolától vagy iskolából) el van vágva a „taken”-től (elvéve), és nagyon messzire esik tőle. Ez is nagyon artisztikus hatást kelt. 

2. A harmadik strófa nyelvtanilag kerek mondat, de itt meg az kelt különös hatást, hogy a létige, „are”, csak a legvégén hangzik el, a hozzátartozó három ún. névszói állítmány után; ezek közül az első kettő rövid melléknév, sőt az első (far = messzi vagy messze) még sokkal inkább határozószó mintsem melléknév, a harmadik pedig bővítményekkel ellátott főnév. (A magyarban a „van” szó a két névszói állítmány miatt nem írható oda a végére. A „van” a „messze” határozószó szempontjából úgyszólván hiányzik, mert ennek önmagában úgy kellene hangoznia, hogy „Messze van, ki minket itthagyott”; de úgy is jó, sőt úgy még tömörebb, hogy „Messze, ki minket itthagyott”.)

   

(A vers 1858 körül keletkezett.)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap