This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Egy Vendég Márgában —) ((A Visitor in Marl —) in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

(A Visitor in Marl —) (English)

A Visitor in Marl —
Who influences Flowers —
Till they are orderly as Busts —
And Elegant — as Glass —

Who visits in the Night —
And just before the Sun —
Concludes his glistening interview —
Caresses — and is gone —

But whom his fingers touched —
And where his feet have run —
And whatsoever Mouth be kissed —
Is as it had not been —
   
   
(1862)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/ A_Visitor_in_Marl_%E2%80%94

(Egy Vendég Márgában —) (Hungarian)

Egy Vendég Márgában —
Kit megszívlel Virág, Mag —
Míg mind mint Mellszobor feszít —
S Elegáns — mint Üveg —

Ki Éjjel látogat —
Éppen a Nap előtt —
Találkozás — egy felragyogás —
Csókok — s már elszaladt —

De akit ujja ért —
És ahol lába járt —
S ha csókot kap bármely Ajak —
Az szinte sose volt —

    

Ennek a versnek is lehetett konkrét „megfejtése” azaz jelentése szerzője számára, de ha nem fejthető meg, hogy az mi volt, akkor az a jelentés irreleváns. Úgy látszik, valami személyes mitológia rejlik mögötte, és ennyi elég is. Valamilyen misztikus látogatás. A vers érthetetlenségében is lenyűgöző. Emlékeztet egy másik versre: Otokar Březina: Tiszta reggel, lásd a cseh költőknél.  Irodalomtörténeti szempontból semmi köze egymáshoz a két versnek (az irodalomtörténeti szempont különben is érdektelen; az irodalomtörténet is „a tudni nem érdemes dolgok tudománya”, amint azt Hatvany Lajos írta a klasszika filológiáról).

Egy Vendég Márgában = talán: márgába öltözve, noha ez elképesztő... Inkább mégsem „márgába öltözve", hanem „márgából kifaragva", vagyis valamilyen szoborról van szó, mint ahogyan a virágok is szoborszerűek lesznek a látogatástól (szó szerint: Olyan szépen elrendezve állnak ott, mint valami Mellszobrok). Ki ez a kővendég egyáltalán? Talán csak nem a Don Juan Kővendége? Aligha... —  A márga a közönséges közetek egyike, nincs benne semmi érdekes, mint ahogyan a márványban meg a több száz egyéb kristályos drágakőben és féldrágakőben van, azok nagyon is érdekesek. Lehet, hogy Emily Dickinson ezt nem tudta, összetévesztette a márgát valami különleges kőzettel, talán éppen a márvánnyal (márga = marl, márvány = marble). (Pusztán kémiai szempontból nincs is igazán különbség a márga meg a márvány között, mint ahogy a szén meg a gyémánt között sincs.) De lehet, hogy éppen azért írt márgát, mert így ez bizarrabb, eredetibb, mintha márványt írt volna.  Szóval újabb rejtély, a szokásos E.D.-rejtélyeknél is érthetetlenebb — de csak annál izgalmasabb. 

Gondolhatunk arra, hogy a dérlepte növények látványa „generálta” E. D. képzeletében ezt a szcenériát, a szoborlátogatást, hiszen a dér, a zúzmara gyakran tényleg hajnal előtt vonja be a növényeket. Ha erre gondolunk, akkor is nagyon szép a vers, de ez mégis leegyszerűsíti, szimplifikálja; „a márgaszobor látogatása” sokkal lenyűgözőbb enélkül a „megfejtés” nélkül...  

 Kit megszívlel Virág, Mag. Ered.: Aki Befolyásol(ja) (!) (a) Virágokat.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap