This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: ’Arcturus’ ez az álneve — ('Arcturus' is his other name— 70 in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

'Arcturus' is his other name— 70 (English)

'Arcturus' is his other name—
I'd rather call him 'Star.'
It's very mean of Science
To go and interfere!

I slew a worm the other day—
A 'Savant' passing by
Murmured 'Resurgam'—'Centipede'!
'Oh Lord—how frail are we'!

I pull a flower from the woods—
A monster with a glass
Computes the stamens in a breath—
And has her in a 'class'!

Whereas I took the Butterfly
Aforetime in my hat—
He sits erect in 'Cabinets'—
The Clover bells forgot

What once was 'Heaven'
Is 'Zenith' now—
Where I proposed to go
When Time's brief masquerade was done
Is mapped and charted too.

What if the poles should frisk about
And stand upon their heads!
I hope I'm ready for 'the worst'—
Whatever prank betides!

Perhaps the 'Kingdom of Heaven's' changed—
I hope the 'Children' there
Won't be 'new fashioned' when I come—
And laugh at me—and stare—

I hope the Father in the skies
Will lift his little girl—
Old fashioned—naught—everything—
Over the stile of 'Pearl.'Uploaded byFűri Mária
Source of the quotationhttps://www.poemhunter.com/poem-amp/arcturus-is-his-other-name/

’Arcturus’ ez az álneve — (Hungarian)

’Arcturus’ ez az álneve —
Számomra „Csillag” az.
De pofátlan a Tudomány,
Jön és belepofáz.

Egy kis férget tapostam el —
Felbukkant „Nagyokosunk"
„Resurgam” — dünnyög — „Chilopod”
„Hej — de törékeny is fajunk!”

Le kis virágot szakítok —
Szörnyeteg Úr, lupás,
Porzókat számol sebesen —
S máris beskatulyáz!

Fogtam egy Lepkét valaha
A kalapommal én —
„Rovargyűjteményben” csücsül
Dísztelen-mereven

Mi „Ég” volt hajdan
Az most „Zenit” —
Lábam ahova vitt
Ha eljött az Idő s a farsang,
Az térképen virít.

A két sark ha bedilizik
S észak-dél fejreáll,
Azt hiszem az sem lepne meg —
Álljon fejre ha kell!

A „Menny” változott meg talán —
Remélem a „Gyermekei”
Nem lesznek „modernek” ha jövök
És nem nevetnek ki

Remélem felveszi lánykáját
Atyánk a Mennyei —
Bár régimódi — csintalan —
S a „Gyöngy”kerités fölött beemeli.

    
    
   A két utolsó versszak helyesen:

   
Perhaps the 'Kingdom of Heaven's' changed—
I hope the 'Children' there
Won't be 'new fashioned' when I come—
And laugh at me—and stare—

I hope the Father in the skies
Will lift his little girl—
Old fashioned—naughty—everything—
Over the stile of 'Pearl.'
    
   
   
Resurgam (latin) = fel fogok támadni. „Chilopod” = a százlábúak tudományos neve. (Ered.: centipede, ugyanaz.) Furcsa, miért mondja a költő szerint korlátolt tudós, hogy a százlábú fel fog támadni; talán azért, mert ilyen férget nehéz elpusztítani, még magához térhet. De miért mondja egyes szám első személyben? A féreg nevében beszélne? Azon kívül ezt még nem kellene latinul mondani, bármennyire tudományos és nagyképű is valaki. Az a benyomásom, hogy annakidején még férgek valamely osztályának tudományos latin neve lehetett az, hogy resurgam (?), tehát mintha azt dünnyögné a tudós, hogy „Resurgamok családja — Százlábú”. Hogy maga a kivégzett százlábú mondja azt a „resurgam”-ot, az lehetetlen, azt már a mondatszerkezet is egyértelműen kizárja. Azt, hogy „Hej — de törékeny is fajunk!”, alighanem a költő mondja, de akkor miért van idézőjelben? Úgy látszik, nem most mondja, hanem akkor mondta, a féreg „feltámadására” azaz nehezen elpusztíthatóságára való reakció gyanánt. De mindez nem biztos; furcsa az egész. Megint valami agyafúrtság rejtőzhet eme furcsaságok mögött.

A vers 1859 körül keletkezett.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap