This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (A Hit — a Híd, a Lebegő) ((Faith — is the Pierless Bridge) in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

(Faith — is the Pierless Bridge) (English)

Faith — is the Pierless Bridge
Supporting what We see
Unto the Scene that We do not —
Too slender for the eye

It bears the Soul as bold
As it were rocked in Steel
With Arms of Steel at either side —
It joins — behind the Veil

To what, could We presume
The Bridge would cease to be
To Our far, vacillating Feet
A first Necessity.
   
   
(1864)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/ Faith_%E2%80%94_is_the_Pierless_Bridge

(A Hit — a Híd, a Lebegő) (Hungarian)

A Hit — a Híd, a Lebegő,
Látásunk vezeti
Ahhoz amit nem láthatunk —
Mivel az túl pici

Lelkünket viszi át
Mintha lökné Acél
Acélkarokkal kétfelől —
S Fátyol mögött a Cél

Ott, meddig — véljük azt —
Híd, Út nem is megyen
S hol messzi s rogyó lábunknak
Már nem is kell nagyon.
   
   
   
A Híd, a lebegő. Ered.: „pillér nélküli híd”: nem egyszerűen függőhíd, mert az is csak pilléreken áll, pl. a Lánchíd, és ha nem a folyó fenekén állnak azok a pillérek, akkor a folyó partján állnak, mint pl. az Erzsébet híd pillérei. Az is nagyon lenyűgöző, mert olyan, mintha a levegőben lebegne a híd, de E.D. olyan hídról beszél, amely tényleg a levegőben, az anyagtalanságban lebeg, semmiféle pilléren nem áll, semmiféle konkrét — anyagból való — talajon. Hogy ezt itt dícsérőleg mondja-e költőnk vagy elítélőleg, az nem egyértelmű, de mintha kivételesen pozitív értelemben mondaná, nem pedig a vallást, a dogmákat gúnyolva. Úgy látszik, olyasmit mond, hogy: A hit elvezethet bennünket valameddig a spirituális dolgok meglátásáiban, de az csak egy „first Necessity”, egy kezdeti útnak-indítás, de aztán már az sem elég, annál is több, áthatóbb látásra van szükség. — „First Necessity” ma azt is jelenti, hogy alapvető szükséglet(i javak, pl. élelmiszer, ruha); nem tudom, E. Dickinson korában is volt-e már ilyen jelentése. Ha volt, akkor a vers konklúziója éppen ellenkezőleg az — vagy inkább az is —, hogy ott, a Fátyolon, a Függönyön túl van csak igazán szükség arra a hídra: S hol messzi s rogyó lábunknak / Nagyon is kell, nagyon. Ez az értelmezés nagyon kevéssé valószínű, de ha ez a befejezés kétértelmű, akkor belefér a valószínűtlen jelentés is, mert a súlytalanságban, bizonytalanságban lebeg két ellentétes jelentése között, és így nem teszi le a garast a bizarr jelentés mellett. (Mintha azt mondaná, ha rajtakapják: „Én nem úgy gondoltam!"...)

    

   Az utolsó versszak alternatív fordítása:


Ott, meddig — véljük azt —
A Híd nem is vezet
Az messzi s rogyó lábunknak
Indító Szerkezet.
   
  
   
Odakívánkozik, hogy „csak” indító szerkezet, de az eredeti sem rágja az olvasó szájába. — A fordítás egy kicsit cinikusabb az eredetinél, mert a vallást „szerkezetnek” minősíti; az eredeti „first Necessity”-t ír, szó szerint: „első vagy kezdeti „Szükségesség”. Egy másik versben viszont azt írja költőnk, hogy Jó TALÁLMÁNY (!) a „hit” (a folytatás: De ha elsősegély kell, ajánlatosabb mikroszkóphoz folyamodni... )

Messzi (far) láb = túl messzire menő, elrugaszkodott láb.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap