This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Nem gondolnánk ily csöpp virággal —) (We should not mind so small a flower — 81 in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

We should not mind so small a flower — 81 (English)

We should not mind so small a flower —
Except it quiet bring
Our little garden that we lost
Back to the Lawn again.

So spicy her Carnations nod —
So drunken, reel her Bees —
So silver steal a hundred flutes
From out a hundred trees —

That whoso sees this little flower
By faith may clear behold
The Bobolinks around the throne
And Dandelions gold.Uploaded byFűri Mária
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/ We_should_not_mind_so_small_a_flower_%E2%80%94

(Nem gondolnánk ily csöpp virággal —) (Hungarian)

Nem gondolnánk ily csöpp virággal —
Ha nem hozná nekünk
Gyepünkre vissza azt a kertet
Mit elvesztett nemünk.

Oly húsosan bólint a som —
Oly ittas mind a Méh —
Oly színezüst száz fuvola
Mit száz fa lop felé —

Hogy bárki nézi e virágot,
Hitben világosan
Láthat Sármányt a trón körül
S Pitypangot mely arany.
Látszólag roppant egyszerű „természetleíró” vers, csakhogy egyáltalán nem olyan egyszerűen és egyértelműen „leíró”, mint pl. az, hogy „nyílnak a völgyben a kerti virágok”, vagy az, hogy „Őszi éjjel izzik a galagonya” és hasonlók.

Hogy egyáltalán milyen virágról beszél az az első versszak, az nem tudható, de, úgy látszik, nem is fontos az. 'A legjelentéktelenebb kis virágocska is elvesztett Édenkertünket hozza vissza nekünk.'

A második versszak szó szerint:

Olyan pikáns szekfűinek (alighanem az Édenkert szekfűinek, esetleg a Gyep szekfűinek) bólogatása —
Oly ittasan (= megittasultan) kerengenek Méhei —
Oly ezüst(ösen?) lop száz fuvola
Száz fából

E strófa második fele mögött valami kacifántos gondolat rejlik, és én azt nem értem, gondolom más sem: a versmagyarázók csak a vers „mondanivalójáról” fecsegnek, pedig az őnélkülük sem megfejthetetlen, és ami nem érthető, arról hallgatnak, de úgy tesznek, mintha értenék. Ez itt már mondattanilag sem érthető. Az ezüst meg a fuvolák talán azt az ezüstös hangot jelentik, amit a fák ágai között fújdogáló szelek keltenek. A fuvolákat valaha fából faragták, a mai, ezüstszínű fémből készült fuvolák még mindig a „fafúvós hangszerek” közé számítanak, de nem hiszem, hogy itt erről lehet szó. Mindazonáltal nagyon hatásos ez megértés, azaz prózára, logikus megfejtésre való lefordíthatóság nélkül is, tulajdonképpen épp ez a lényege, illetve egyik légyege. Ennek ellenére mániákusan rejtvényfejtegetem E.D. verseit — és nem én vagyok az egyetlen, másokat is izgat.

3. strófa:
’Aki csak nézi ezt a kis (= látszólag jelentéktelen) virágocskát, az világosan szemlél(het)i a Seregélyeket (= Sármányokat, ugyanaz) a trón körül’, vagyis azt, hogy mindez (persze nem csak a seregélyek, hanem minden, ami ilyen szép) Isten trónja körül röpdös. — Világosan: nem pedig csak „Tükör által homályosan”, ahogyan az Újszövetség eme helye szerint most látjuk a dolgokat, lásd A Korinthusbeliekhez írt I. levél, 13:12, amely szerint csak majd akkor fogunk  színről színre" látni,  mikor eljő a teljesség".

Hitben: „Mert hitben járunk, nem látásban” (2. Korintus 5:7 ); vö. Mózes 4. könyve, 15: 39:
„ne nézzetek a ti szívetek után, és a ti szemeitek után, a melyek után ti paráználkodtok”. Ezt mondja ott Isten. Épp ezzel, tehát magával Istennel és az Újszövetséggel vitatkozik itt Emily Dickinson: szerinte éppen azáltal, hogy igenis a szemeinkkel nézzük a teremtés csodáit, éppen azáltal láthatjuk igazán, világosan, hogy mennyire az Isten trónja körül röpdös minden, ami szép és magasztos, bármilyen csöppnyi is, például egy miniatűr kismadár vagy az a látszólag bohókás gyomnövény, a pitypang, azokkal a szanaszét fújható „ejtőernyőivel”.

Így értem én ezt; talán lehet máshogyan is.

Som: Az eredetiben: Carnations, azaz szekfű(k). Azért írtam „som”-ot, mert az egyszótagú, tehát „odafér”... Fordítói pedantériám nem szereti az ilyesmit, de olykor elkerülhetetlen. Szerencsére a „mondanivaló” azaz E.D. gondolata szerint teljesen mindegy, hogy szekfű bólogat-e vagy som. — Az angol „carnation” (szekfű) szó latin eredetű, a carn-’ latin szótő rejlik benne (azazhogy nem rejlik, hanem éppen ellenkezőleg „ordít” belőle) = hús, vagy a hús színe. Vagyis E.D. nem csak hogy nem húnyja be a szemét az anyagi valóság előtt, hogy csakis a szent iratokból merítse ismereteit, hanem Isten parancsának fittyet hányva éppen ellenkezőleg azt mondja, hogy éppenséggel azáltal jutunk el Isten nagyságának felismeréséig, hogy jól kinyitjuk a szemünket ugyanezen Isten szép világára. Istennincs említve, de a trón nem lehet más, mint Isten trónja.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap