This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Halálnak visszaadj) ((So give me back to Death —) in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

(So give me back to Death —) (English)

So give me back to Death —
The Death I never feared
Except that it deprived of thee —
And now, by Life deprived,
In my own Grave I breathe
And estimate its size —
Its size is all that Hell can guess —
And all that Heaven was —
   
   
(1884)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/ So_give_me_back_to_Death_%E2%80%94

(Halálnak visszaadj) (Hungarian)

Halálnak visszaadj
Mit nem féltem soha
Csak mert elvett, el, tégedet —
S most, hogy Éltem oda
Síromban pihegek
Vajh’ mekkora lehet —
Pokol sejtheti méretét —
És az elmúlt Egek —
   
   
Minden sor három verslábból áll, a 3. és a 7. sor négyből; ha — a szokásosabb módon — két strófára volna vágva a vers, akkor a strófák utolsó előtti sora volna hosszabb. — A magyar versfordítási gyakorlat meg szokta tartani az eredeti vers prozódiai képletét, sémáját, de abba gyakran nem férnek bele a vers egyes fontos elemei. Az alanti fordítás-változatban minden sort megtoldottam egy-egy verslábbal, így a fordítás egy kicsit pontosabb lett, főleg a két utolsó sor; ered. szó szerint:

’A méretei mind az, amit a Pokol találgathat —
És mind az ami Ég (Mennyország) volt, esetleg: És mind az, ami volt [valaha] az Ég

ti. a „mind az” is lehet az alany, meg „az Ég” is; a két jelentés között persze elenyésző a különbség. Mindaz, ami valaha (a) mennyország volt, az becsülheti (csak) fel, azaz segíthet felbecsülni, „sírom” „méreteit” = szenvedésem, élő halálom nagyságát.

Nos a Halálnak visszaadj —
A Halált nem féltem soha
Csak mert elvett, el, tőlem tégedet —
És most hogy Életem oda
Saját Síromban pihegek
Méregetem mily nagy lehet —
Pokol becsülgetheti méretét —
S mindaz mi az Ég lehetett —Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap