This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Mit nem becsültünk meg, a Nyár,) ((The Summer that we did not prize,) in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

(The Summer that we did not prize,) (English)

The Summer that we did not prize,
Her treasures were so easy
Instructs us by departing now
And recognition lazy —

Bestirs itself — puts on its Coat,
And scans with fatal promptness
For Trains that moment out of sight,
Unconscious of his smartness.
   
   
(1883 körül)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/ The_Summer_that_we_did_not_prize,

(Mit nem becsültünk meg, a Nyár,) (Hungarian)

Mit nem becsültünk meg, a Nyár,
Könnyű volt kincstárba-tevése
Minket elmentében tanít
Lomha felismerése —

Most nekiáll — Kabátot ölt,
S fürkészi végzetessen
A Trént, amely már messze tűnt,
Nem tudva mily ügyessen.Az utolsó strófa szó szerint:

Nekigyűrközik — fölveszi a Kabátját,
És fatális gyorsasággal pásztáz[za körbe, feltehetőleg: a vidéket]
Vonatok [?] után amelyek e pillanat(ban) a látómezőn kívül vannak,
Nem lévén tudatában okosságának.

Nem világos, mi veszi fel a kabátját és mi nincs tudatában (saját? vagy másvalaki?) rafináltságának. Ami nekigyűrkőzik és felveszi a kabátját, az valami semlegesnemű dolog (az „it” névmás tanúsága szerint), tehát alighanem a lomha (f)elismerés, az okosság pedig valami hímnemű személy esetleg dolog okossága. Ez a hímnemű valami esetleg a Nyár lehet, annak ellenére, hogy az első versszakban még nőnemű volt a Nyár... (her). Lehet, hogy amikor bőkezűen szórja kincsét, mely[et] könnyű [nem észrevenni?], akkor nőnemű, amikor pedig ügyesen elillan, elszökik előlünk, akkor hímnemű — ??? Nem lehetetlen. (Közönséges beszédben se nem hímnemű, se nem nőnemű az angol summer = nyár szó, minthogy nem személy, hanem semleges nemű, de Emily Dickinson nagyon könnyen személyesít meg akármit ezen a módon.)

(A nyár) lomha felismerése: az, hogy csak lassan, későn ismerjük fel a nyár gazdagságát, pompáját, csak akkor, amikor már éppen elszelel.

A Trént. Az eredetiben: Train, vonatot is jelent. Emily Dickinson korában régóta volt már vonat, mégis azt gondolom, hogy itt nem vonatot jelenthet a szó, bár esetleg rejtőzhet itt ilyen metafora: az eltűnő nyári napok lassanként láthatatlanná váló vagonsorra hasonlítanak.(Gondolhatunk arra is, hogy a vagonsorszerűen eltűnő nyári napok a felnőttkor, az élet tovatűnő éveinek sorát is jelentik; a vers nem utal rá, de ez eléggé kézenfekvő. És lehet, hogy mégsem jelenti ezt, éppen azért, mert ez — kézenfekvő, tehát Emily Dickinson számára túl sztereotíp jelentés volna...)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap