This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: („Reggel” — „Fejést” jelent — Parasztnak —) (("Morning" — means "Milking" — to the Farmer —) in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

("Morning" — means "Milking" — to the Farmer —) (English)

"Morning" — means "Milking" — to the Farmer —
Dawn — to the Teneriffe —
Dice — to the Maid —
Morning means just Risk — to the Lover —
Just revelation — to the Beloved —

Epicures — date a Breakfast — by it —
Brides — an Apocalypse —
Worlds — a Flood —
Faint-going Lives — Their Lapse from Sighing —
Faith — The Experiment of Our Lord
   
   
(1862 körül)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationen.wikisource.org/wiki/%22Morning%22 _%E2%80%94_means_%22Milking%22 _%E2%80%94_to_the_Farmer_%E2%80%94

(„Reggel” — „Fejést” jelent — Parasztnak —) (Hungarian)

„Reggel” — „Fejést” jelent — Parasztnak —
Hajnalt — Tenerifen —
Lánynak — kockavetést —
Csak Rizikót — a Szeretőnek —
Szeretettnek — kinyilatkoztatást —

Az epikureusnak — Früstököket —
Mátkának — Apokalipszis az —
Világoknak — Vízözönök —
Fantom-léteknek — Nyögésszűnés —
A Hitnek — amit megélt Urunk
   
   
   
Maid = 1. lány 2. szűzlány 3. cselédlány. Dice = 1. kocka (kockavetésre való) 2. apróra vagdalt ételdarabok. Nincs igazán kontextus, hogy eldöntse, (szűz)lányok valamiféle aleatorikus sorsáról van-e szó vagy pedig cselédlányok reggeli zöldségpucolásáról és zöldségvagdalásáról. Ha az utóbbiról van szó, akkor a 3. sor: „Cselédnek — zöldségvagdalást”. A tehénfejés miatt erre is gondolhatunk, de a folytatás miatt mégis inkább kockavetésre, eldöntetlen, előre nem látható, véletlentől függő jövőre. A feltehetőleg szándékos kétértelműség jellemző Emily Dickinsonra.

Tenerife — Atlanti óceáni sziget. Hogy miért jelent a „reggel" szó épp ott inkább hajnalt, mint a világ bármely más pontján, azt nem tudom. Bizonyára nagyon szép sziget, és különlegesen szép lehet ott a hajnal, de hát azért...

Amit megélt Urunk — nyilván: mindaz, amit Jézus az Újszövetség szerint megélt a hite miatt, beleértve a feltámadást is; az különösen logikusan nevezhető „reggel"-nek, hajnalnak, felébredésnek.  Experiment = kísérlet; régen azt is jelentette, hogy experience = tapasztalat, megtapasztalás, valaminek a megélése. Lehetséges, hogy a szerző a „kísérlet" jelentésre gondolt, elvégre írhatott volna egyértelműen „experience"-ot is. Végül is nem tudjuk, mire gondolt, de nem is nagyon fontos tudni: mi olvashatjuk úgy is a verset, hogy „The Experiment of Our Lord" azt jelenti, hogy „Urunk Kísérlete" — azaz sikertelen kísérlete, vagyis hogy a világ megváltásának kísérlete sikertelen kísérlet volt. Ha az „experiment" szó sohasem jelentett volna „exprerience"-ot is, akkor egyértelműen így kellene olvasnunk a verset. Így azonban ez kétséges; ehhez kellene még valamilyen más arra történő célzás is, hogy az a kísérlet nem sikerült. Az, hogy más verseiben gyakran emleget bibliai motívumokat szkeptikusan a szerző, az nem itt nem perdöntő. Mindazonáltal meggondolandó, hogy előzőleg rizikóról, reggeli zabálásokról, vízözönökről, nyögésekről volt szó, nem éppen egy sikeresen megváltott világra jellemző dolgokról... de ki tudja. Ha így értelmezzük, akkor a 2. sor ezt a lehetséges értelmet kapja: ,A reggel, vagyis az éjszaka végetérte, a nappal eljövetele, nagyon szép és jó dolog — de jobbára csak az olyan kivételezett helyeken, mint Tenerife.' Ez eléggé bizarr, de azért nem lehetetlen értelmezés. A vers első sora még egyértelműen pozitív dolgot említ, de a többi kétséges, aggasztó vagy egyértelműen negatív dolgokat, mintha ezt mondaná: ,Vannak egyértelműen jó dolgok a felébredt, nem alvó ember életében: az olyan egyszerű és rutinszerű dolgok, mint például a tehénfejés. De aztán a többi!...'  Mint ahogyan a hajnal csak a Tenerife-szerű helyeken igazán kellemes dolog, úgy a falatozás is csak az epikureusnak élvezet, az olyan embernek, akinek a zabával teli vályú jelenti a boldogságot. A mátka számára a nászéjszaka utolsó ítélet (hm...), a virágnak jó a víz, de a jóból is megárt a sok. A kísértetek és az éjszakánként hozzájuk hasonlóan rémálmok között hányódó emberek számára jó dolog a reggel, de persze az is csak ideiglenes megkönnyebbülés (a lapse szó azt is jelenti, ideiglenes szünetet, vagy csak a nyögések okának némi átmeneti enyhülését).Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap