This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Szótlan — Trónralépted —) (Mute thy Coronation — 151 in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

Mute thy Coronation — 151 (English)

Mute thy Coronation —
Meek my Vive le roi,
Fold a tiny courtier
In thine Ermine, Sir,
There to rest revering
Till the pageant by,
I can murmur broken,
Master, It was I —Uploaded byFűri Mária
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/ Mute_thy_Coronation_%E2%80%94

(Szótlan — Trónralépted —) (Hungarian)

Szótlan — Trónralépted —
Szelíd — „Vive le roi”m,
Piciny udvaroncod
Palástod egy redőjébe rejtsd,
Hadd várjam ki ott a
Ceremóniát,
S megtörve leheljem:
Mesterem, én voltam az. —
   
   
   
Vive le roi! (francia): Éljen a király! (Angliában a királyi ceremóniákban gyakran szerepelnek francia mondatok. Ennek történelmi oka van, de a francia szavak, mondatok használata ettől függetlenül is valamiféle „előkelőséget" sugall.)

Ez a vers ismét egyike azoknak a Dickinson-„magánverseknek”, amelyeket alighanem akkor sem hozott volna nyilvánosságra szerzőjük, ha nem beszélte volna le versei publikálásáról egy nagyokos; vagy pedig közérthetőbbé és általánosabb jellegűvé alakítva adatta volna ki őket. De az ilyen verseket is publikálják, ugyanúgy, mint ahogyan szent ereklyékként tisztelik és teszik múzeumba a nemzetek nagy költőik tollszárait, radírgumijait és fűszeresszámláit. Jól is teszik; de azért van a dologban valami groteszkség.

Annyi azért így is világos, hogy E. D. áhitattal nézett fel valakire, az illetőnek valamilyen csodálatos tulajdonságai, fennkölt személyisége miatt, talán szerelmes is volt belé ilyen vagy olyan értelemben. Az illető közmegbecsülésnek örvendett, alighanem kinevezték valaminek az élére, Az irodalomtörténészek bizonyára tudják is, hogy ki fia-borja volt, de a vers szempontjából az mindegy.

Ha az a Trónralépés — ered.: „Megkoronázásod” — szótlan volt, akkor nem értem, miért nevezi a vers „pageant”-nak: ez a szó nem implikálja ugyan a zajt, de a harsány tarkabarka felhajtást implikálja. Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy ,Bár az a Megkoronázás tulajdonléppen nem is olyan nagyon zajos, nekem, szerény hódolódnak, még az is túl sok, inkább megvárom, amíg abbahagyják, és majd csak azután suttogom el: Mester, én is ott voltam az ünneplőid között!’ Nem tudom, elküldte-e a verset az illetőnek, azt gyanítom, hogy nagy alázatosságában még csak el sem küldte szegény.
    
   
A vers 1859-ben vagy 1960-ban keletkezett. Egyik változatában gondolatjelek vannak az első két sorban:

Mute — thy Coronation —
Meek — my Vive le roi,

A gondolatjelek halmozása E. D. verseinek egyik feltűnő sajátsága. Egyáltalán nem mindig gondolható el, hogy mi szükség van rájuk tulajdonképpen az illető mondatban, de az világos, hogy ilyen tömör, kihagyásos, elhallgatásos versekben nem pusztán fölösleges nyomdatechnikai mániák: a fordításokban ugyanolyan tisztelettel és ájtatossággal kellene megtartani őket, mint a költők tollszárait és radírgumijait. Nem hiába hívjuk magyarul gondolatjelnek: kinemmondott gondolatokat szuggerálhat. (Csehül éppenséggel „elhallgatójelnek” nevezik.)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap