This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Feléd rohan Folyóm —) (My River runs to thee — 162 in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

My River runs to thee — 162 (English)

My River runs to thee —
Blue Sea! Wilt welcome me?
My River wait reply —
Oh Sea — look graciously —
I'll fetch thee Brooks
From spotted nooks —
Say — Sea — Take Me!Uploaded byFűri Mária
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/ wiki/My_River_runs_to_thee_%E2%80%94

(Feléd rohan Folyóm —) (Hungarian)

Feléd rohan Folyóm —
Kék Tenger! Vársz vajon?
Víz várj választ nagyon —
Tenger — nézz rám ugyan —
Gyűjtök neked
Kis Ereket —
Nyeld el — Folyóm!
   
   
   
Az utolsó sor többféleképpen olvasható:

   
1) Mondd: „Tenger, vegyél be (fogadj be, karolj fel stb.) engemet!”
2) [Én azt] mondom: „Tenger, vegyél be stb.”
3) Mondd [te,] Tenger [nekem]: „Vegyél be” ti. „foglalj el”, mint to take something = magáévá tenni valamit, to take the House (elfoglalni a parlamentet), to take the fortress by storm (bevenni a várat) stb. Ez az értelmezés kevéssé valószínű, de azért nem lehetetlen; mintha ezt is mondaná a szerző: „Ha nem veszel be, akkor majd beveszlek én tégedet, ti. erővel, mármint a folyó a tengert. (A fordítás is kétértelmű: 1. Nyeld el folyómat! 2. Folyóm, nyeld el [őt, ti. a tengert].) 

Az első két értelmezés szerint kevésbé eredeti a vers befejezése, nem hoz új elemet..

Hogy kit vagy mit szimbolizál Tenger, az a versből nem derül ki; az, hogy tudható, kinek küldte el szerzője, az nem perdöntő. A tenger itt valaki vagy valami, akibe Emily beléomolni vágyik: lehet az valmely személy, vagy Isten, vagy valami Világszellem, mindegy; a költő vágyainak netovábbja. A vers ezen kívül — sőt elsősorban — vers, kristályszerű formába tömörített gondolat; bár itt, egyszerűsége miatt, pusztán verscsinálási" ujjgyakorlatnak is tekinthető.  Ezt az is alátámasztja, hogy ugyanaz a rím nem kevesebb mint öt sor végén szerepel (reply, ejtsd: ripláj — graciously, ejtsd: grésöszli is rímnek számít), bár meg kell jegyezni, hogy anglul megközelítőleg sem lehet olyan változatos módon rímelni, mint magyarul; thee — me stb. kiváltképpen kézenfekvő, sztereotip, egyáltalán nem váratlan rímek. A rímelés ennek ellenére elsőrangú fontosságú eleme minden jó versnek, ha rímel az a vers; az ún. „mondanivaló” többnyire nem elsőrangú fontosságú eleme, még ha az is a legszembeszökőbb eleme. Ezért rímes verset az esetek túlnyomó többégében rímesen kell magyar verssé fordítani, annak ellenére, hogy jellegében és hatásában olyannyira különböző az angol meg a magyar rímelés. Rímek nélkül fordítani rímes verset, az nem sokban különbözik a nyersfordítástól, és minden ok nélkül eltér a több mint két évszázados magyar versfordítási hagyománytól, ettől a nagyon tiszteletreméltó és eléggé sikeres hagyománytól. Magyarul könnyű jól, de legalábbis elfogadhatóan rímelni; aki nem képes rá, az tegye le a lantot, nyugodjék.

(De meg kell jegyezni: ha a sorok utolsó magánhangzója azonos, az még nem magyar rím, az még nem is magyar asszonánc, amint azt a dilettánsok hiszik; a mássalhangzók között is kell lennie valamiféle, pontos szabályokba nem foglalható hasonlóságnak, összecsengésnek. Elsősorban fül kell ehhez is. — Az egyébként jószándékú dilettánsok további  jellemzője, hogy nem hallják az ún. hímrím és nőrím közötti különbséget. Akiknek füleik vagynak, azoknak füleit sérti hímrím és nőrím összerímeltetése. A dilettáns nem tudja, mi az a hímrím meg a nőrím, és nem is érdekli. Az, hogy „A nép uralkodni fog a költészetben", az Petőfi szerint sem jelentette azt, hogy a dilettánsnak kell uralkodnia a költészetben, ő maga sem volt dilettáns egyáltalán.)    
   
Ugyan = (régies) nagyon, mint pl. „Én ugyan szeretlek" (Petőfi).
   
   
   
A vers 1860-ban keletkezett. Egyik szövegváltozatában kérdőjel áll az utolsó szó után.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap