This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Ezért — Lélegzetet —) ((For this — accepted Breath —) in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

(For this — accepted Breath —) (English)

For this — accepted Breath —
Through it — compete with Death —
The fellow cannot touch this Crown —
By it — my title take —
Ah, what a royal sake
To my necessity — stooped down!

No Wilderness — can be
Where this attendeth me —
No Desert Noon —
No fear of frost to come
Haunt the perennial bloom —
But Certain June!

Get Gabriel — to tell — the royal syllable —
Get Saints — with new — unsteady tongue —
To say what trance below
Most like their glory show —
Fittest the Crown!
   
   
   
(1860 körül)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/ For_this_%E2%80%94_accepted_Breath _%E2%80%94

(Ezért — Lélegzetet —) (Hungarian)

Ezért — Lélegzetet —
Ettől — Halál mehet —
Nem érinthet ily Koronát —
A nemességem ez —
Bíbor királyi mez
Magát vállamnak adta át!

Nem lehet — sivatag
Hol ez velem marad —
Sem ég borús —
Nem kerülgeti jég
Azt mi örökös virág —
Csak Biztos Június!

Mondasd ki — Gábiel — azt a királyi szót —
Szentekkel — és új — illanó
Nyelven, transz mit mutat
Itt lent mint glóriájukat —
S mi díszít Koronát!
   
   
   
Hogy mi az az 1., 2. és 4. sorban álló „ez”, azt a vers nem közli, de találgathatjuk, hogy mi lehet.

Már az sem világos, hogyan kell egyáltalán olvasni ezeket a bevezető sorokat, hogy hogyan kell értelmezni őket pusztán mondattanilag. Első pillantásra ezt látszanak jelenteni:


Ezért — az elfogadott Lélegzetért —
Ez által — versenyezz a Halállal (= igyekezz fölébe kerekedni) —
A fickó— nem képes megérinteni ezt a Koronát —
Vele (ti. a Koronával) teszek szert címemre —


De ennek nem sok értelme van. Valaki szellemesen azt mondja, hogy az „accepted” szóban nem melléknévi igenevet kell látni, hanem múlt idejű igét, és eléképzelni az „I” (én) szót; hasonlóképpen a „compete” is ige, az elé is oda kell képzelni. Az ilyesmi rendkívül furcsa, de Emily Dickinsontól minden nyelvi extravagancia kitelik. Tehát így értelmezzük:
   
   
Ezért — elfogadtam a Lélegzetet/Lélegzést (= hajlandó voltam és vagyok élni)
Ez által/ennek útján — versenyre kelek a halállal (= nem fogadom el passzívan és lemondóan)
A fickó (nyilván: a Halál) nem érheti el ezt a Koronát —
Azzal (ti. a Koronával) teszek szert (nemesi?) címemre.
   
   
Hogy mi az a legyűrhetetlen, halál-, sivatag-, fagyrezisztens dolog, ez a Korona, azt nem mondja meg a vers. Valami nagy és nem-anyagi, fennkölt szellemi dolog lehet. Gábriel arkangyal és a szentek miatt valamiféle vallási ideálra, elragadtatásra gondolhatnánk; de mivel azt kéri Gábrieltől, mondassa ki a szentekkel, hogy mit mutathat fel (itt) lent (a földön) a transz, ami az ő glóriájukhoz, dicsükhöz a leginkább hasonlít, mégsem vallási fogalomról van szó, hanem csak ahhoz hasonló valamiről.

Ez az idelenti, földi de a szentek dicsőségéhez a leginkább hasonló valami lehet a szerelem vagy a barátság vagy a hazafias lelkesedés vagy akármi más hasonló dolog. És lehet a versírás, a költészet is, ez a legvalószínűbb. Emily Dickinson úgy érzi, hogy a költészet kedvéért érdemes nem meghalnia, korona az az ő fején, királyi palást (ered.: cél), amely leereszkedett (stoop ezt is jelenti) őhozzá, ered.: az ő szükségletéhez, vagyis hogy az inspirációt ő felülről, az Égből kapta. Ezzel én, a szupertudományos XXI. század szupertudományos sőt szuperszkeptikus  entellektüelje, maximálisan egyetértek.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap