This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: Nagy Gyászmenet járta Agyamat (I felt a Funeral, in my Brain (280) in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

I felt a Funeral, in my Brain (280) (English)

   
I felt a Funeral, in my Brain,
And Mourners to and fro
Kept treading—treading—till it seemed
That Sense was breaking through—

And when they all were seated,
A Service, like a Drum— 
Kept beating—beating—till I thought
My Mind was going numb—

And then I heard them lift a Box
And creak across my Soul
With those same Boots of Lead, again,
Then Space—began to toll,

As all the Heavens were a Bell,
And Being, but an Ear,
And I, and Silence, some strange Race
Wrecked, solitary, here—

And then a Plank in Reason, broke,
And I dropped down, and down— 
And hit a World, at every plunge,
And Finished knowing—then—Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.poemhunter.com/poem/i-felt-a-funeral-in-my-brain-280/

Nagy Gyászmenet járta Agyamat (Hungarian)

Nagy Gyászmenet járta Agyamat,
Egy temető Sereg
Tapodta — tapodta — amíg
Feszült Ér és Ideg —

Amikor mind leültek,
Szertartás — mint a Dob —
Csak pergett — pergett — döngve — hogy
Eszem már kihagyott —

Hallottam Ládaemelést,
S hogy lelkembe tapos
Megint a sok Ólom-Cipő,
S a Tér — harangzajos,

Hogy egyetlen Harang az Ég,
S egy Dobhártya magam,
S hogy Én, a Csend, s egy furcsa Faj
Mind Vesztébe rohan —

S reccsent Palló és Ráció,
S zuhantam — le — le — Én —
S mindig egy új Világon át,
S Tudatlan — azután — ......................................
Ezt alighanem úgy kell érteni – vagy legalábbis úgy is lehet érteni –, hogy a saját temetését írja le E. D., az ő fejében zajlott le. Más verseiben mint kívánatosabb dologról beszél a haláláról...

Ilyen versek olvastán azt sugdossa fülembe a Kisördög, hogy „Á, az ilyesmi csak fikció.” Van úgy, hogy elhiszem neki, van úgy, hogy nem. Például a cseh Nezval esetében elhiszem, hogy a verseiben érzékeltetett tapasztalatok és szituációk fikciók, pedig Nezval is nagyon jó költő; talán azért, mert „túl” bravúros, túl könnyen megy neki: mert nem Varázsló, hanem Bűvész, a kabátujjából ráz ki mindent. De a fenti versben úgy érzem, téved Kisördögöm. Egyébként az authentikus élmény-vagy-fikció kérdése nem igazán releváns kérdés, de mégis csak motoszkál az agyunkban.

A vers legutolsó ríme ún. slant rhyme: csak a rímszavak utolsó mássalhangzója azonos, a magánhangzójuk nem; l. más Dickinson-fordításoknál. Ezért áll a fordításban Én — azután, annak ellenére, hogy a magyarban ez egyáltalán nem számít és nem érződik rímnek.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap