This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Hol vesztettem, nem taposok —) (Where I have lost, I softer tread — 104 in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Where I have lost, I softer tread — 104 (English)

Where I have lost, I softer tread —
I sow sweet flower from garden bed —
I pause above that vanished head
And mourn.

Whom I have lost, I pious guard
From accent harsh, or ruthless word —
Feeling as if their pillow heard,
Though stone!

When I have lost, you'll know by this —
A Bonnet black — A dusk surplice —
A little tremor in my voice Like this!

Why, I have lost, the people know
Who dressed in flocks* of purest snow
Went home a century ago
Next Bliss!

*Johnson: frocksUploaded byFűri Mária
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/ Where_I_have_lost,_I_softer_tread_%E2%80%94

(Hol vesztettem, nem taposok —) (Hungarian)

Hol vesztettem, nem taposok —
Amit hozok, virágmagok —
E holt fej felett állni ok
     A gyász.

Kit vesztettem, nyugta legyen —
Nem harsogni e csöndhegyen —
A párna, bár kő, hall nagyon
     S aláz!

Hogy vesztettem — tudnod elég
Egy karing — Egy sötét fej-ék —
Hangom, melytől, mint most is még,
     Remeg a lég!

Mert vesztettem! s ezt tudja mind
Kit lep szűz hóból szőtt karing,
Kit száz éve tart eszerint
     Az Ég!
   
   
   
A verset nem csak úgynevezett „külső” formája teszi — ritmus, rímek, strófikus felépítés —, de az is. Ezt Emily Dickinson ugyanolyan jól tudta, mint minden igazi költő, annak ellenére, hogy ő csak nagyon ritkán él bonyolult, virtuozitást sugalló konstrukcókkal és szabályosan, következetesen, kivételek, eltérések nélkül megvalósított strófikus képletekkel és ritmusképletekkel. Ezért a fenti, bonyolultabb rímképletű és mereven szabályos felépítésű vers nem Dickinsonszerű; háromszoros rím  van minden strófában, és a rövidebb negyedik sorok is összerímelnek némi távolságból. A rímek, egy kivételével, nem az Emily Dickinsonra jellemző, a szokványos rímeknél tkp. eredetibb de kevésbé jól összecsengő ún. slant rímek, hanem szabályos és eredeti, leleményes rímek. A témát — hogy megint meghalt valaki, és micsoda veszteség az — már megszoktuk E. D.-tól, de a tragikum, a fájdalom kidomborítása itt háttérbe szorul a csiszoltság keltette hatás miatt.

A vers tördelése is hangsúlyozza ezt a csiszoltságot; több helyen ugyanis nem úgy szerepel, mint itt a baloldalon, hanem a következőképpen:

   

Where I have lost, I softer tread –
I sow sweet flower from garden bed –
I pause above that vanished head
     And mourn.

Whom I have lost, I pious guard
From accent harsh, or ruthless word –
Feeling as if their pillow heard,
     Though stone!

When I have lost, you'll know by this –
A Bonnet black – A dusk surplice –
A little tremor in my voice
     Like this!

Why, I have lost, the people know
Who dressed in frocks of purest snow
Went home a century ago
     Next Bliss!

   

Nem tudom, így szerepel-e a kéziraton, de így logikusabb és nyilván jobban megfelel a szerző intenciójának mint az itteni formában. A harmadik strófa két utolsó szava egyértelműen külön sorba kívánkozik, az előző sor végéhez ragasztani nyilvánvaló hiba, akkor is, ha ezt a hibát esetleg maga a költő követte el figyelmetlenségből.

Why általában azt jelenti, hogy „miért”; a vers magyarázói úgy is értelmezik az utolsó strófát: 'hogy  miért kell meghalni, azt a halottak tudják'. De why olyasmit is jelent, hogy „elvégre”, „nézzük csak”, itt kb.: Mert hát ugye én most (el)vesztettem (valamit)"; a why után álló vessző itt azt sugallja, hogy e második jelentésben áll a szó. — Hogy miért épp a már elhúnytak tudják, hogy mi okból van a világban halál, vagy a 2. lehetőség szerint azt, hogy Emily elvesztett valakit, az nem derül ki a versből.

Karing, ered.: surplice, ritka szó, valamiféle papi ruhát vagy leplet jelent. Hogy miért ölt Emily papi leplet gyásza jeléül, az nem tudható; alighanem egyszerűen a vers „ceremoniális" jellegének kiemelésére.

A vers alá biggyesztett megjegyzés, „Johnson: frocks”, azt jelenti, hogy Emily Dickinson verseinek Johnson-féle kritikai kiadásában a frocks = reverendák szó szerepel, nem pedig a „flocks” = pihék, vatta szó, nyilván vagy azért, mert a szó olvasata nem világos a kéziraton, vagy mert két kézirat maradt fenn és az egyikben ez áll, a másikban az. Ha két kézirat maradt fenn, akkor ez a szövegváltozat arra is mutathat, hogy a költő mindkét változatot szerette. (A fordítás játszhatna a pehely — kehely = cibórium [a szentelt ostyát tartó kehely] szójátékkal, de ehhez a kelleténél jobban el kellene távolodni az eredeti vers más sajátságaitól.) Hogy miért hordanak az elhúnytak — az eredetiben: 'akik egy évszázaddal ezelőtt (???) hazamentek' — papi reverendát, az nem világos; alighanem ugyanazért, amiért Emily öltött karinget. Az sem sokkal világosabb, hogy hópiheruhát miért hordanak. Mindez arra mutat, hogy a vers inkább afféle „formai” játék, kristályszelence, mintsem a gyász és fájdalom authentikus és mély érzelemre utaló kifejezése.

A legutolsó szó, Bliss = égi boldogság, üdvözülés.
   
   
A vers 1859 körül keletkezett.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap