This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: („Nyár” nem lehet már!) (It can't be "Summer"! 221 in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

It can't be "Summer"! 221 (English)

It can't be "Summer"!
That — got through!
It's early — yet — for "Spring"!
There's that long town of White — to cross —
Before the Blackbirds sing!
It can't be "Dying"!
It's too Rouge —
The Dead shall go in White —
So Sunset shuts my question down
With Cuffs of Chrysolite!Uploaded byFűri Mária
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/ It_can%27t_be_%22Summer%22!

(„Nyár” nem lehet már!) (Hungarian)

„Nyár” nem lehet már!
Véget ért!
„Tavasz”? — még — messze van!
Még túl — a Fehér városon —
Még Rigó- s daltalan!
Még „Múlhat”atlan!
Túl Piros —
A Holt Fehér— telel –
Kérdésemen Alkony nevet
Topázgyűrűivel!
   
   
   
A vers, ritmusa és rímelése szempontjából, kevésbé „versszerű” Emily Dickinson verseinek átlagánál: a sorok ugyan szabályosan jambikusak – két sor trochaikus –, de szeszélyesen, ad hoc változó hosszúságúak. Rím csak kettő van, tehát a rímelés is esetleges: Spring – sing, és a Dying is rímel ezzel, annak ellenére, hogy az ereszkedő, úgynevezett nőrím: az angolban ez is rímnek számít, a magyarban nem, ezért a „daltalan (hímrím) – múlhatatlan (nőrím)” nem számít rímnek, noha az eredetit utánozza. A másik rím: white — chrysolite. — A vers rögtönzésszerű találós kérdés, de inkább csak ál-találós kérdés, mert elég könnyen megfejthető; mindenesetre nem értelmetlen halandzsa, amint azt fáradhatatlanul bár eredménytelenül hangsúlyozom folyton Emily Dickinson verseivel kapcsolatban. A „Fehér város” = a tél. (A tavasz természetesen nem a fehér városban van, hanem a fehér városon túl; az eredetiben: „a hosszú fehér városon túl, amelyen még végig kell menni” hogy a tavaszhoz érjünk). Tehát ha nincs se nyár, se tavasz, se tél, akkor egyszerűen ősz van, kizárásos alapon, de ez a logikus következtetés nem elég bár filozófikus kedvű, mégis inkább költői kedvű költőnknek: az ő kérdésére a naplemente felel drágakőszerű színeivel... Úgy látszik, az őszi naplemente nem olyan színű, mint a többi évszakbeli naplemente; ezt én nem vettem észre, de hát ő azt jobban tudja...

Topáz: az eredetiben krizalit áll. Hogy a krizalit milyen drágakövet jelent, az nem egyértelmű, jelenthet topázt is.

   
A vers 1861 körül keletkezett.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap