This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Ezért — Lehelletet —) ((For this — accepted Breath —) in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

(For this — accepted Breath —) (English)

For this — accepted Breath —
Through it — compete with Death —
The fellow cannot touch this Crown —
By it — my title take —
Ah, what a royal sake
To my necessity — stooped down!

No Wilderness — can be
Where this attendeth me —
No Desert Noon —
No fear of frost to come
Haunt the perennial bloom —
But Certain June!

Get Gabriel — to tell — the royal syllable —
Get Saints — with new — unsteady tongue —
To say what trance below
Most like their glory show —
Fittest the Crown!
   
   
   
(1860 körül)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationinternet

(Ezért — Lehelletet —) (Hungarian)

Ezért — Lehelletet —
Ez — Halált sutba vet —
Nem vihet el ily Koronát —
A címemet vele —
Mily király-szelleme
Alázta meg értem magát!

Nincs ott — nincs — sivatag
Ahol ez látogat —
Nincs Szomjhalál —
Nem fél örök virág
Fagy hogy sarkára hág —
Biztos a Nyár!

Jövel Gábriel — mondd — mondd a királyi szót —
S Szentek — mondják — hebegve — el
Itt lent mily révület
Éri el dicsüket —
A Koronát!
   
   
   
Az eredeti vers enigmaszerű, olyan módon, olyan kihagyásos, hézagos, a normális szórendnek fittyet hányó stb. nyelven van megírva, hogy magyarázatra szorul; ezért a fordítás is olyan, hogy magyarázatra szorul. (Számos más költő nem egy versére is ráfér a magyarázat, de Emily Dickinson túltesz rajtuk. Miért? Ugyanazért, amiért az érthetetlen Szibülla-jóslatok is érdekesebbek a szájbarágó magyarázatok többségénél. Van valami Szibülla-szerű ebben a gyakran gyerekes, virágokat szedő, lepkék után szaladgáló Emily Dickinsonban.)

1. sor.         Ezért: a költészetért. Lehelletet: érdemes elfogadni a lehelletet, azaz vállalni az életet. (Accepted Breath = I accepted Breath.)
2-3. sor.      Ez: a költészet. Halált sutba vet: halhatatlanságot biztosít; a Halál nem vihet el ilyen Koronát, ti. a költészet adta dicset, glóriát.
4. sor.         A címemet: költői címemet, azt, hogy én költő vagyok.
5-6. sor.      Mily király-szelleme Alázta meg értem magát: Micsoda királyi szellem (= inspiráció) szállt alá a magasból, az égből, az én kedvemért! — Az eredetiben olyasmi látszik állni, hogy „királyi célzat” vagy „érdek” (sake), tehát hogy mi célja lehetett annak a valaminek azzal, hogy leszállt ide énhozzám. A „sake” szó egy fontos japán nemzeti italnak is a neve; nincs kizárva, hogy ezt kell látnunk itt, tehát hogy az égből jövő inspiráció részegítő ital. Létezik „royal sake” nevű ital is, de nem tudom, vajon Emily Dickinson korában is létezett-e már. Nem lehet kizárni a kétértelműség lehetőségét; Emily szeret titokzatoskodni.

II. versszak: érthető.

III. versszak. A szentek azok a szentek, akik már fent vannak a mennyországban. Nyelvük hebegő (az eredetiben csak: bizonytalan, tétova), nem olyan, mint Gábriel arkangyal királyi szava. Furcsa, hogy a tökéletes királyi szó után még bizonytalan, tétova nyelvezetet is kér ez a mi poétánk. Lehet, hogy ez is bizonyítéka annak, amit fentebb mondtam: hogy Emily Dickinson versei Szibülla-jóslat szerűek: itt lent, a földön, csak „félrebeszélő”, hebegő révületben írható le az égbe jutott szentek dicse. (És így a versmagyarázatok profanizálják, „megszentségtelenítik" a a verseket, az én magyarázatom is. Ha valaki elolvasta, akkor az felejtse el, és olvassa el még egyszer a verset!)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap