This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Szorgos Angyalkáit játszani hagyja) (God permits industrious Angels — 231 in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

God permits industrious Angels — 231 (English)

God permits industrious Angels —
Afternoons — to play —
I met one — forgot my Schoolmates —
All — for Him — straightway —
God calls home — the Angels — promptly —
At the Setting Sun —
I missed mine — how dreary — Marbles —
After playing Crown!Uploaded byFűri Mária
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/ God_permits_industrious_Angels_%E2%80%94

(Szorgos Angyalkáit játszani hagyja) (Hungarian)

Szorgos Angyalkáit játszani hagyja
Isten — délután —
Láttam egyet — pá, ti Osztálytársak —
Usgyi — hé, Komám! —
Isten — usgyi — hívta őket —
Mikor este lett —
Nem kaptam el az enyémet — rémes —
Golyózni Koronásdi helyett!
   
   
   
Ha jól emlékszem (lusta vagyok utánakeresgélni, de azt hiszem, jól emlékszem), Blake valahol gúnyolódik Swedenborgon, mert az azt állítja, hogy ő naponta társalog angyalokkal: Ma velem vacsorázott Ézsajás próféta..."  Pedig Blake sem volt egyáltalán vaskalapos materialista, sőt ellenkezőleg, és nyilván ő is észrevette a Bibliában, hogy egyáltalán nem lehetetlen angyalokat látni, és még csak nem is olyan rendkívüli dolog: Ábrahám éppenséggel borjúhússal és süteménnyel vendégelte meg angyallátogatóit, és azok meg is ették eme finomságokat. Sőt nem csak Ábrahám, ez az Istenfélő szent ember, volt angyallátó, hanem Bálám is, a gonosz próféta, amikor éppen Isten népét, a zsidókat  ment megátkozni szamárháton. Sőt, a szamara (!) még őnála is hamarabb látta meg azt az angyalt. Egy zsidó bölcs így fakadt ki Hágárnak, Sára (= Ábrahámné) szolgálólányának története miatt: „Ez a cselédlány már másodszor lát angyalt! Én meg csak itt biflázom, biflázom a Tórát (= az Istentől elrendelt bifláznivalókat), és még sohase láttam egyetlen megveszekedett árva angyalt sem!” Ezt úgy is lehet érteni, hogy: Láthat angyalt cselédlány, gonosz próféta, szamár, azok azért akkor is csak cselédlányok, gonoszok meg szamarak maradnak, de a feddhetetlen életű bölcs az feddhetetlen életű bölcs akkor is, ha egész, szentségben eltöltött életében nem lát soha angyalt... A református nevelésben részesült Emily Dickinson jól ismerte a Bibliát. Az angyalnemlátó rabbiról szóló talmudi történetkét aligha ismerte, de úgy beszél, mintha ismerné; tudja, hogy ő valahol félúton állt gyerekkorában az angyallátott cselédlány és az angyalnemlátott bölcs között: látott angyalt, sőt az „ő" saját különbejáratú angyalát látta, de nem sikerült együtt vacsoráznia (pontosabban Koronásdit játszania) vele, mint Ábrahámnak időszámítás előtt ezervalahányszáz évvel és mint állítólag a tudós Swedenborgnak az időszámítás utáni szuperracionális és szuperszkeptikus XVIII. században.

Isten az angyalait délután hagyja játszani, ezek tehát nebuló-angyalkák, délelőtt rágják a tollszárat az égi iskolapadban, vagy zsoltárokat magolnak. — Az eredetiben nem az áll, hogy „golyózni koronásdi helyett”, hanem „koronásdi után”. Ez nem logikus: ha nem sikerült Emilynek elkapnia az angyalkáját, akkor hogyan játszott vele koronásdit? Nos, lehet, hogy az „After playing Crown”-ban az „after”-t (az „után”-t) nem úgy kell érteni, hogy „koronásdi után”, hanem:  ,Szaladtam az angyal után, hogy koronásdit játsszam vele, csak nem sikerült elkapnom a frakkját”. Emily Dickinsontól bőven kitelik ilyen kihagyásos, érthetetlenné összekalapált, Sibylla-jóslat stílusú mondatszerkezet... Éppen ilyen hajmeresztően abszurd, nyelvtannak-mondattannak fittyet hányó módon bogoznak ki lépten-nyomon bibliai helyekből homiletikai értelmezéseket a midrások. Emily aligha ismerte a midrásokat, és nem tudok róla, hogy ismert-e középkori és más ezoterikus, titokzatoskodó, agyafúrt módon „kódolt” költeményeket. Szerintem kitalálhatta saját magától is, hogy a rejtvényszerűség jobb a szájbarágásnál.

Esetleg így is értelmezhetjük a vers végét: Játszani tényleg játszott az angyalokkal Emily, mégpedig valami speciális fogócskaszerűséget, amely vagy valóban létezett, vagy ő maga találta ki, és amelyben megkoronázzák a Te-Vagy-A-Fogót, ha sikerült elkapnia valakit, de még mielőtt utólérhette volna az angyalát, véget ért a mennyei délután, és Isten tanító bácsi visszaparancsolta az angyalokat. (Létezett egy „Korona-és-horgony” nevű kockajáték, de ahhoz nemigen lehetett köze Emily koronásdijának.)

 

A vers 1861 körül keletkezett.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap