This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Látszik hogy nincs meglepetés) ((Apparently with no surprise) in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

(Apparently with no surprise) (English)

Apparently with no surprise
To any happy Flower
The Frost beheads it at its play —
In accidental power —
The blonde Assassin passes on —
The Sun proceeds unmoved
To measure off another Day
For an Approving God.
   
   
   
(1884 körül)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationinternet

(Látszik hogy nincs meglepetés) (Hungarian)

Látszik hogy nincs meglepetés
Boldog Virág-Alakban
Ha játékból lenyesi Fagy
A Fejét akaratlan —
A szőke Gyilkos ott jön épp —
A Nap megy — rá se ránt —
Újabb Éjt-Nappalt mérni le
Mit egy Isten szeret.
   
   
   
Magyarázni ezt az Emily Dickinson verset kivételesen fölösleges, kivételesen eléggé érthető; de el-elelmélkedni rajta érdemes. Pontosabban: tovább-elmélkedni: a vers maga is elmélkedés, egy mindennapi (tehát szuperbanális) tapasztalaton: a meghaláson, az elmúláson való elmélkedés, de szupernemmindennapi és emlydickinsoniasan eltúlzott szűkszavúságúra összekalapált elmélkedés: „Gondold tovább!”. Rengeteget beszéltek már az elmúlásról, mióta a világ világ és mióta a költészet költészet; a téma mégis kimeríthetetlen, „örökzöld”, azazhogy örökfekete.

Egyik fiam azt mondta: „Miért mondják, hogy ez vagy az meghalt? Az emberek nem halnak meg, csak egy dátumtól egy másik dátumig ÉLNEK, ez az egész.”   LOGIKAILAG tökéletesen igaza van. Csakhogy a létezés, a világ, egyáltalán nem csupa logikus egyenlet, ez itt a bökkenő. Még a fizikai világ sem, a modern természettudomány a megmondhatója. A halál pedig van, és botrány, Jó Isten ide, Jó Isten oda. Ez hozza ki a sodrából Emily Dickinsont is, noha úgy tesz ő, mintha szuperbölcsen elfogadná...

A „szőke Gyilkos” minden bizonnyal a Fagy. Miért szőke? A fagy inkább fehér. Alighanem azért szőke, mert a következő sorban megjelenő Nap fénye szép szőkére festi, noha egyelőre esze ágában sincs felolvasztani, hadd gyilkoljon kedvére... A Napot ez az egész elképesztő, felháborító helyzet, az élők nem szűnő mészárlása, egyáltalán nem érdekli, ő csak kering, kering mechanikusan mint a nyomtató ló vagy a kerge állat, fütyül ránk meg kedvenc szuperesztétikus virágainkra.

Az utolsó verssorban kiderül, hogy ezt a felháborító embertelen gépiességet Isten — szereti!... Az eredetiben ugyan csak annyi áll, hogy „Isten beleegyezik”, „helyesli”. Nem zavarja Istent, hogy a világ minden etikus okoskodás és isteni jó-ság ellenére  embertelenül, kegyetlenül mechanikusan működik és öl. Ha jól értem, a papoknál százszor mélyebben vallásos Emily Dickinsonnak megvan a maga lesújtó véleménye a Jó Istenről is... Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap