This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Egyetlen Test-Csavar) ((A single Screw of Flesh) in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

(A single Screw of Flesh) (English)

A single Screw of Flesh
Is all that pins the Soul
That stands for Deity, to Mine,
Upon my side the Veil —

Once witnessed of the Gauze —
Its name is put away
As far from mine, as if no plight
Had printed yesterday,

In tender — solemn Alphabet,
My eyes just turned to see,
When it was smuggled by my sight
Into Eternity —

More Hands — to hold — These are but Two —
One more new-mailed Nerve
Just granted, for the Peril's sake —
Some striding — Giant — Love —

So greater than the Gods can show,
They slink before the Clay,
That not for all their Heaven can boast
Will let its Keepsake — go
   
   
   
(1861 körül)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationinternet

(Egyetlen Test-Csavar) (Hungarian)

Egyetlen Test-Csavar
A Lelket szegezi
Az Istenit ahhoz amely
A Fátylon inneni

Bizonyította Köd —
De elvetve neve
Mintha nem írt volna soha
Szerződést ővele,

Díszbetűkkel — csak a minap,
Megpillantottam épp
S már kapta el szemem elől
Az Örök Égi Lét —

Még Kéz — E Kettő nem elég —
S egy most küldött Ideg
A Vészre, hétmérföldes — új
Óriás — Szeretet —

Nagyobb mint minden Istené:
Kik Agyagtól szökők,
Kérkedjen bármivel Egük
Nem hagyunk itt rögöt.
   
   
   
Sok Emily Dickinson-vers rémít meg első pillantásra: „Hát ezzel aztán már tényleg képtelenség megbírkózni, tökéletesesen érthetetlen!" De otthagyni sem bírom, amint a macska sem tudja otthagyni a forró kását, mégiscsak elkezdem vaktában fordítgatni, aztán lassan-lassan meg-megvilágosodnak a homályok. Legalábbis úgy-ahogy. De volt már olyan eset, hogy a vers az utolsó pillantásra is ugyanolyan érthetetlennek bizonyult, mint az elsőre: olyankor bedobtam a törölközőt, megfutamodtam. A fenti verstől is inamba szállt a bátorságom, de lefordítottam, sajnos nem biztos, hogy a költő intenciójának megfelelően, mindenesetre nagyon igyekeztem.

Most megpróbálom eldadogni, amit mégis érteni ... vélek belőle.

1. strófa, a Test-Csavar. Elképesztően groteszk metafora: a test, anyagi mivoltom, csavar, az erősíti oda „azt a lelket, amely az Istenséget képviseli", az enyémhez (az én lelkemhez). A fordításba annyi fér be, hogy „Isteni Lelket". Ez sajnos sokkal kevésbé absztrakt, mint az eredeti, de legalább ugyanazt jelenti. Két lelke volna egy embernek? Miért ne, a megrögzött materialista Freud is azt mondja, hogy van egy Én meg egy Én-felettes Én.

2-3. strófa. Gauze: A köd (vagy: fátyol) bizonyít??? A megfoghatatlan, a homályba burkoló bizonyít valamit??? — Hát mondjuk, hogy Emily megpillantott valamit a fellebbentett fátyol vagy köd mögött, valamit az Istenséget képviselő Lélekből, vagy abból, amit képvisel. Vagy pedig éppen abból a tényből, hogy létezik egy tökéletesen átlátszatlan köd vagy fátyol, következik az, hogy kell lennie mögötte valaminek, mert különben minek volna ott: a fátyol lényege az eltakarás. — Miután megbizonyosott róla, hogy létezik az Istenséget képviselő lélek, olyan messzire hajították el azt az ő saját lelkétől, mintha bizony nem tegnap kötött volna (vele) nyomtatott szerződést (kötelezvényt? házassági szerződést?). Az eredetiben az áll, hogy „a szemem láttára" vagy „a szemem által az Öröklétbe lett csempészve".

4. strófa. Nem tudom, hogy mi az a Vész. Talán az a tény, hogy magára maradt a lelke (le lett csavarozva az isteni Lélekről...). Neki csak két keze van, az nem elég, de segítségére „sietnek" (mondom képzavarosan) egyéb kezek, sőt nagy léptek: egy óriás-szerelem/szeretet, nagyobb, mint amekkorát az Istenek képesek felmutatni. Azok eloldalognak, angolosan távoznak az Agyag (= az agyagból, a föld porából teremtett ember) elől... Dicsekedjen akármivel az Istenek Ege — és az utolsó sort abszolúte nem értem, de odaírtam valamit, aminek értelme van a kontextusban. Egyszer már elsütöttem valahol azt a viccet, hogy ha nem tetszik Emilynek, amit kitaláltam, akkor látogasson meg a lelke álmomban sőt akár ébren is, és mondja meg, hogy mit jelent az utolsó sor.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap