This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Az Orgona ősrégi fa) ((The Lilac is an ancient shrub) in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

(The Lilac is an ancient shrub) (English)

The Lilac is an ancient shrub
But ancienter than that
The Firmamental Lilac
Upon the Hill tonight —
The Sun subsiding on his Course
Bequeaths this final Plant
To Contemplation — not to Touch —
The Flower of Occident.
Of one Corolla is the West —
The Calyx is the Earth —
The Capsules burnished Seeds the Stars
The Scientist of Faith
His research has but just begun —
Above his synthesis
The Flora unimpeachable
To Time's Analysis —
"Eye hath not seen" may possibly
Be current with the Blind
But let not Revelation
By theses be detained —
   
   
   
(1872 körül)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationinternet

(Az Orgona ősrégi fa) (Hungarian)

Az Orgona ősrégi fa
De ősrégibb ha fest
Nagy Orgonát az Égbolt —
Míg Dombra száll az Est —
Útján ha lejjebb ér a Nap
Adja a Végnövényt
A Szem kapja — és nem a Kéz —
A Virágot — Nyugati Lényt
Egy Csészelevél a Nyugat —
A Föld a Párta itt —
A Tokban Magvak Csillagok
A Tudós most a Hit
Ez csak munkája kezdete —
Szintézise felett
A Flóra nem fogadhat el
Idő-Analíziseket —
Szem nem látott" az meglehet
Igaz annak, ki Vak
De mi Kinyilatkoztatás
Ne kössék tézisek —
   
   
   
Szem nem látott": valószínűleg az Újszövetség egyik helyére való utalás; 1. Korintus 2. Fejezet: Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcseségét; Hanem Istennek titkon való bölcseségét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre (...) a mint meg van írva: A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek."  Ami Kinyilatkoztatás, mint itt a naplemente fenséges színjátéka, azt nem ragadhatja meg a tudományos elemzés, de azért nem kell lehúnynunk a szemünket a Biblia parancsa értelmében (ne nézzetek a ti szívetek után, és a ti szemeitek után, a melyek után ti paráználkodtok"), éppen ellenkezőleg tágra kell nyitnunk. Emily Dickinson vallásosabb áhitattal szemléli Isten világát, mint amilyet Isten megkövetel, annak árán is, hogy nem fogad szót Neki... A tézisek" itt nem csak a tudományos téziseket, hanem a vallásos téziseket is jelentik.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap