This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hughes, Ted: Alma-tragédia (Apple Tragedy in Hungarian)

Portre of Hughes, Ted

Apple Tragedy (English)

So on the seventh day
The serpent rested,
God came up to him.
"I've invented a new game," he said.

The serpent stared in surprise
At this interloper.
But God said: "You see this apple?"
I squeeze it and look-cider."

The serpent had a good drink
And curled up into a question mark.
Adam drank and said: "Be my god."
Eve drank and opened her legs

And called to the cockeyed serpent
And gave him a wild time.
God ran and told Adam
Who in drunken rage tried to hang himself in the orchard.

The serpent tried to explain, crying "Stop"
But drink was splitting his syllable.
And Eve started screeching: "Rape! Rape!"
And stamping on his head.

Now whenever the snake appears she screeches
"Here it comes again! Help! O Help!"
Then Adam smashes a chair on his head,
And God says: "I am well pleased"

And everything goes to hell. Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.shigeku.com

Alma-tragédia (Hungarian)

A hetedik napon tehát
A kígyó megpihent.
Isten hozzálépett.
„Új játékot találtam ki" mondta.

A kígyó meglepetve
Bámulta a kontárt.
De Isten szólt: „Látod ezt az almát?
Facsarom és nézd - almabor!"

Jót ivott a kígyó
És kérdőjellé kunkorodott.
Ádám ivott és szólt: „Légy az én istenem".
Éva ivott és széttárta a combját

És hívta a sunyi kígyót
És vadul viháncolt vele.
Isten rohant és elmondta Ádámnak
S az részeg dühében fel akarta kötni magát.

A kígyó exkuzált volna, „Állj!" kiáltott,
De az ital szétszabdalta a szót,
És Éva visítani kezdett: „Rabló! Tolvaj!"
És a fejére tiport.

Valahánysor a kígyó megjelenik, Éva visít:
„Itt van megint! Jaj, segítség!"
Ádám szétzúz egy széket a fején
És Isten szól: „Ez már igen!"

És minden pokolra jut.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. I.

minimap