This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Frost, Robert: A nem járt út (The Road Not Taken in Hungarian)

Portre of Frost, Robert
Portre of Hárs Ernő

Back to the translator

The Road Not Taken (English)

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that, the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
two roads diverged in a wood, and I --
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.


(1916)Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.bartleby.com/119/1.html

A nem járt út (Hungarian)

Rőt fák közé két út vezetett,

S csak egyre tehettem lábamat,

Sokáig álltam, s míg lehetett,

Szemmel követtem az egyiket,

Míg el nem tűnt a bozót alatt;

 

S a másik útra tértem, amely

Ugyanolyan szép volt s jobb is talán,

Mert járni való fű lepte el;

Noha járt voltában semmivel

Nem tett túl egyik a másikán,

 

S mindkettejükre e hajnalon

Láb nem taposta levél borult.

Az elsőt, ó, máskorra hagyom!

De visszatérek-e, nem tudom,

Ismerve, hogyan fut útba út.

 

S így kezdem majd sóhajtva mesém

Valahol sok hosszú év után:

Két út vitt át a fák sűrüjén,

S a ritkábban járt lett az enyém,

A különbség ebben áll csupán.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://irc.sunchat.hu/vers/

minimap