This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Tomlinson, Charles: A róka (The fox in Hungarian)

Portre of Tomlinson, Charles

The fox (English)

When I saw the fox, it was kneeling
in snow: there was nothing to confess
that, tipped on its broken forepaws
the thing was dead – save for its stillness.

A drift, confronting me, leaned down
across the hill-top field. The wind
had scarped it into a pennie wholly of snow, and
where did the hill go now?

There was no way round: I drew booted legs
back out of it, took to my tracks again,
but already a million blown snow-motes were
flowing and filling them in.

Domed at the summit, then tapering,
the drift still mocked
my mind as if the whole
fox-infested hill were the skull of a fox.

Scallops and dips
of pure pile rippled and shone, but what
should I do with such beauty
eyed by that?

It was like clambering between its white temples
as the crosswind tore
as one’s knees, and each
missed step was a plunge at the hill’s blinding interior.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.poetryfoundation.org

A róka (Hungarian)

Mikor megláttam a rókát, térdelt
a hóban: semmi sem vallott rá,
hogy a törött mancsára bukott állat
nem él – csak a némasága.

Förgeteg hajolt le, épp szembe kaptam,
a dombtetőn át. A szél
meredekre vágta, bele egy havas árokba, és
hova lett máris a domb?

Út sehol körbe:
visszahúztam csizmás
lábamat, és a lábnyomaimat kerestem volna,
de az odafújt porhó özöne már betemette mindet.

Kiöblösödve az ormon, majd elkeskenyedve
a förgeteg tovább incselgett
elmémmel, mintha az egész
rókavészes domb egy róka koponyája volna.

Színtiszta szőrme
árkai, hornyai hullámlottak ragyogva,
de mire jó az olyan szépség,
amit így szemlélünk?

Mintegy a fehér halántékai közt kaptatni, olyan volt,
miközben az ellenszél tépte
a térdemet, és minden elhibázott
lépés alámerített a domb vakító belsejébe.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://lelkigyakorlatok.tumblr.com

minimap