This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Tomlinson, Charles: Ökrök: szántás Fiesoléban (Oxen: ploughing at Fiesole in Hungarian)

Portre of Tomlinson, Charles

Oxen: ploughing at Fiesole (English)

The heads, impenetrable
And the slow bulk
Soundless and stooping,
A white darkness – burdened
Only by sun, and not
By the matchwood yoke –
They groove in ease
The meadow through which they pace
Tractable. It is as if
Fresh from the escape,
They consent of capativity
Still clinging there
Unnoticed behind those backs:
’But we submit’ – the tenor
Unambiguous in that stride
Of even confidence –
’Giving and not conceding
Your premises. Work
Is necessary, therefore –’
(With an unsevered motion
Holding the pauses
Between stride and stride)
’We will be useful
But we will not be swift: now
Follow us four your improvement
And at our pace.’ This calm
Bred from this strength, and thr reality
Broaching no such discussion,
The man will follow, each
As the other’s servant
Content to remain content.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://103.9.88.89/app

Ökrök: szántás Fiesoléban (Hungarian)

A fejük, áthatolhatatlanul
És lassú tömbjük
Némán görnyedve,
Fehér sötétség - csak a nap
Terhével és nem
A rönkfa jároméval -
Tempósan rovátkolják
A rétet, róják
Jámbor léptekkel. Mintha
Csak nemrég szökve
Behódoltak volna máris,
A rabság hulladéka
Még ott csüng észrevétlen
A hátuk mögött: „De mi úgy
Engedelmeskedünk" - ez hangzik ki
Félreérthetetlenül a folyvást
Magabiztos lépteikből
„Hogy adjuk, nem elfogadjuk
A premisszákat. A munka
Szükségszerű, ezért -
(Szakadatlan mozgással
Tartva a szüneteket
Lépés és lépés közt)
„Hasznosak leszünk,
De nem leszünk gyorsak: igazodj
Hozzánk, hasznodra válik." Ez
A nyugalom szüli ezt az
Erőt, és minthogy a valóság
Nem vet föl efféle kérdést,
Az ember igazodik, egyik a másik
Szolgájaként, elégedetten,
Hogy elégedett maradjon.Uploaded byP. T.
Source of the quotationV. Sz.

minimap