This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Tomlinson, Charles: Levelek Amherstből (Letters from Amherst in Hungarian)

Portre of Tomlinson, Charles

Letters from Amherst (English)

For Edith Perry Stamm

Letters from Amherst came. They were written
In so peculiar hand, it seemed
The writer might have learned the script by
The famous fossil bird-tracks
In the museum of that college town. Of punctuation
There was little, except for dashes: 'My companion
Is a dog,' they said, 'They are better
Than beings, because they know but do not tell.'
And in the same, bird-like script: 'You think
My gait 'spasmodic.' I am in danger, sir.
You think me uncontrolled. I have no tribunal.'
Of people: 'They talk of hallowed things aloud
And embarrass my dog. I let them hear
A noiseless noise in the orchard. I work
In my prison where I make
Guests for myself.' The first of these
Letters was unsigned. but sheltered
Within the larger package was a second,
A smaller, containing what the letter lacked -
A signature, written upon a card in pencil,
As if the writer wished
To recede from view as far as possible
In the upstairs room
In the square cool mansion where she
Letters from Amherst…Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.poetryfoundation.org

Levelek Amherstből (Hungarian)

Edith Perry Stammnak

Levelek jöttek Amherstből. Az írásuk
Módfelett különös, mintha az író
Az egyetemi város múzeumának
Híres madárlábnyom-kövületeit búvárolva
Tanulta volna a betűvetést. Írásjel
Alig, leginkább gondolatjelek. „Egy kutya
A társam", ez állt bennük. „Jobbak, mint
Az emberi lények, mert tudnak, de nem mondják ki."
És ugyanazzal a madárszerű kézírással: „Úgy véli,
Hogy a járásom »görcsös«. Veszélyben vagyok, uram.
Azt hiszi, független vagyok. Nincs törvényszékem."
Az emberekről: „Szent dolgokat fennhangon emlegetnek,
s zavarják a kutyámat. Tudatom velük: a gyümölcsösben
Zajtalan zaj hallatszik. Dolgozom
Börtönömben, ahol vendégeket
Készítek magamnak." Az első levél
Nincs aláírva, de a nagyobb csomagban .
El volt dugva egy második,
Egy kisebb, az tartalmazta, ami a levélről hiányzott,
Az aláírást, egy kártyára írva ceruzával,
Mintha írója vissza akart volna húzódni
A tekintet elől, amennyire csak lehetséges,
Az emeleti szobába,
A négyszögletes, hűvös udvarházba, ahol
A leveleket írta Amherstből…Uploaded byP. T.
Source of the quotationV. Sz.

minimap