This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Levertov, Denise: A végen túl (Beyond the End in Hungarian)

Portre of Levertov, Denise

Beyond the End (English)

In ‘nature’ there’s no choice -
flowers
swing their heads in the wind, sun & moon
are as they are. But we seem
almost to have it (not just
available death)

Its energy: a spider’s thread: not to
‘go on living’ but to quicken, to activate: extend:
Some have it, they force it -
with work or laughter or even
the act of buying, if that’s
all they can lay hands on -
the girls crowding the stores, where light,
color, solid dreams are -
what gay
desire! It’s their festival,
ring game, wassail, mystery.

It has no grace like that of
the grass, the humble rhythms, the
falling & arising of leaf and star;
it’s barely
a constant. Like salt:
take it or leave it.

The ‘hewers of wood’ & so on; every damn
craftsman has it while he’s working
but it’s not
a question of work; some
shine with it, in repose. Maybe it is
response, the will to respond - (‘reason
can give nothing at all/like
the response to desire’) maybe
a gritting of the teeth, to go
just that much further, beyond the end
beyond whatever ends; to begin, to be, to defy.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://knowingwonder.blogspot.com/2006/01/1-17-06-threads.html

A végen túl (Hungarian)

A „természetben" nincs választás —
virágok
feje leng a szélbe, a nap & a hold
olyan amilyen. De mi, néha
úgy tűnik, választhatunk (s nemcsak az
ugrásra kész halált).

Energia ez: pókfonál: ne csak
„éljük az életet", de gyorsulva, pezsdítőn, sokáig:
Van aki választhat, kierőszakolja
munkával, nevetéssel vagy a
vásárlás aktusával, ha csak ennyi az,
amire kezét ráteheti
lányok a boltokban tolongva, ahol
fényesek, színesek & biztosak az álmok —
milyen
tarka a vágy! Ez az ő ünnepük,
meccsük, majálisuk, misztériumuk.

Nincs újraéledése, mint a
gyepnek, az alázatos ritmusok,
levelek, csillagok ár-apálya,
állandóság
alig van. Mint a só,
veheted vagy elhagyhatod.

A „fúró-faragó emberé" & így tovább, a legutolsó
mesteré is, míg dolgozik,
& mégsem
munka kérdése: van akiből
süt pihentében is. Talán
a válasz, a válaszadás készsége ez — („az ész
semmit sem ad, ami
a vágyra válaszolna"), lehet
hogy fogcsikorgatás, csak egy jottányival
előbbre jutni, a végen túl,
túl mindenféle végeken: kezdeni, lenni, ellenállni.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://irc.sunchat.hu/vers/

minimap