This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Roethke, Theodore: A megújhodás (The Renewal in Hungarian)

Portre of Roethke, Theodore

The Renewal (English)

1
What glories would we? Motions of the soul?
The centaur and the sibyl romp and sing
Within the reach of my imagining:
Such affirmations are perpetual.
I teach my sighs to lengthen into songs,
Yet, like a tree, endure the shift of things.

2
The night wind rises. Does my father live?
Dark hangs upon the waters of the soul;
My flesh is breathing slower than a wall.
Love alters all. Unblood my instinct, love.
These waters drowse me into sleep so kind
I walk as if my face would kiss the wind.

3
Sudden renewal of the self—from where?
A raw ghost drinks the fluid in my spine;
I know I love, yet know not where I am;
I paw the dark, the shifting midnight air.
Will the self, lost, be found again? In form?
I walk the night to keep my five wits warm.

4
Dry bones! Dry bones! I find my loving heart,
Illumination brought to such a pitch
I see the rubblestones begin to stretch
As if reality had split apart
And the whole motion of the soul lay bare:
I find that love, and I am everywhere.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://canopicjar.com

A megújhodás (Hungarian)

1
Milyen csodát? A lélek gerjedelmét?
A kentaur s a szibilla képzeletem
Hatáskörében hancúrozik s énekel:
Im ezek az örök bizonyosságok.
Sóhajaim tanítom dallá nőni.
De, mint fa, tűröm, hogy változnak a dolgok.

2
Moccan az éji szél. Apám vajon él-e?
Sötétség vesztegel a lélek vizein;
Húsom lassabban lélegzik, mint a falak.
Mindenható a szerelem. Sápaszd ösztöneim,
Szerelmem! Gyöngéd álomba ringatnak e vizek,
Megyek, s mintha a szelet csókolná arcom.

3
Az én hirtelen megújhodása - miből?
Nyirkos kísértet issza gerincemben a nedvet;
Tudom, hogy szeretek, de nem tudom, hol vagyok;
Tapogatok sötétséget, éjféli szellőt.
Ha elvész az én, meglesz-e újból? Alakban?
Járkálok az éjben, ki ne hűljön öt érzékem.

4
Száraz csontok! Száraz csontok! Megtalálom
Szerető szívemet, megvilágosodása
Áthat, nyiladoznak tőle a terméskövek,
Mintha a valóság válna ketté, s a lélek
Gerjedelme kinyilatkoztatik. Megtalálom
Azt a szerelmet, s leszek immár mindenütt.Uploaded byP. T.
Source of the quotationK. Gy.

minimap