This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sexton, Anne: Faustus meg én (Faustus and I in Hungarian)

Portre of Sexton, Anne
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Faustus and I (English)

I went to the opera and God was not there.
I was, at the time, in my apprenticeship.
The voices were as full as goblets; in mid-air
I caught them and threw them back. A form of worship.
In those vacant moments when our Lord sleeps
I have the voices. A cry that is mine for keeps.

I went to the galleries and God was not there,
only Mother Roulin and her baby, an old man infant,
his face lined in black and with a strange stare
in his black, black eyes. They seemed to hunt
me down. At the gallery van Gogh was violent
as the crows in the wheat field began their last ascent.

Three roads led to that death. All of them blind.
The sky had the presence of a thousand blue eyes
and the wheat beat itself. The wheat was not kind.
The crows go up immediately like an old man's lies.
The crimes, my Dutchman, that wait within us all
crawled out of that sea long before the fall.

I went to the bookstore and God was not there.
Doctor Faustus was baby blue with a Knopf dog
on his spine. He was frayed and threadbare
with needing. The arch-deceiver and I had a dialogue.
The Debbie and I, the Father of Lies himself,
communed, as it were, from the bookshelf.

I have made a pact and a half in my day
and stolen Godes Boke during a love affair,
the Gideon itself for all devout salesmen who pray.
The Song of Solomon was underlined by some earlier pair.
The rest of the words turned to wood in my hands.
I am not immortal. Faustus and I are the also-ran.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationfile:///F:/%D7

Faustus meg én (Hungarian)

Az operába jártam és nem volt ott Isten.
Gyakorlóéveimet tapostam akkoriba’.
A hangok csordultig mint pohár; nekikestem
és visszapasszoltam őket. Az is ima.
Amaz üres pillanatokban, mikor alszik az Úr,
ottvoltak nekem a hangok szakadatlanul.

Galériákba jártam és Isten nem volt ottan,
csak Roulin mama meg a koravén gyermek;
különös bámulás fekete ráncokban,
fekete, fekete szem. Úgy látszott, engemet kerget,
a sarkamban van. Vad volt a van Gogh-terem,
a varjak utószor szálltak fel ott, hol búza terem.

E halálhoz három út vezetett. Mindegyik vak.
Az ég jelenléte volt ezer kék szemnek.
A gabona önmagát csépelte. Vad volt a gabona, vad.
A varjak mint vénember lódításai felrebbennek.
A bűn, én jó hollandim, mely mindünkben ott lapul,
eme tengerből kúszott elő a bűnbeesés előtt, vadul.

A könyvesboltba mentem és nem volt ott Isten.
Doktor Faustus állt ott gerincébe vésett
Knopf-ebbel, bilikék színűre festetten *
és elnyűtten. A Megrontóval folytattam párbeszédet.
A Krampusz meg én. A Hazugság Atyja
társalgott úgyszólván a polcon hagyva.

Másfél szerződést kötöttem fiatalon,
Godes Boket loptam egy gáláns kaland során, **
mely minden bigott eladó számára maga a Gideon. ***
Az Énekek Énekét aláhúzgálták, egy régebbi párocska tán.
A többi szó megfásult kezemben szegény.
Nem vagyok halhatatlan. Futottak még: Faustus meg én.

-------------------

*      Knopf = amerikai kiadóvállalat, logója egy kutya.
**    Godes Boke: A kifejezés nem található meg az interneten, de úgy hallottam, hogy ez az ún. "King James Version" vagy "the Authorized  Version": a Biblia Angliában használt fordítása. 
***  Gideon = Egy Gideons International nevű keresztény szervezet osztogatta Biblia.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap