This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Morgan, Edwin: Arnheim környékéről (From the Domain of Arnheim in Hungarian)

Portre of Morgan, Edwin

From the Domain of Arnheim (English)

And so that all these ages, these years
we cast behind us, like the smoke-clouds
dragged back into vacancy when the rocket springs –

The domain of Arnheim was all snow, but we were there.
We saw a yellow light thrown on the icefield
from the huts by the pines, and laughter came up
floating from a white corrie miles away, clearly.
We moved on down, arm in arm.
I know you would have thought it was a dream
but we were there. And those were trumpets
-tremendous round the rocks-
while they were burning fires of trash and mammoths' bones.
They sang naked, and kissed in the smoke.
A child, or one of their animals, was crying.
Young men blew the ice crystals off their drums.
We came down among them, but of course
they could see nothing, on their time-scale.
Yet they sensed us, stopped,
looked up-even into our eyes.

To them we were a displacement of the air,
a sudden chill, yet we had no power
over their fear. If one of them had been dying
he would have died. The crying
came from one just born: that was the cause
of the song. We saw it now. What had
we stopped but joy?
I know you felt the same
dismay, you gripped my arm, they were waiting
for what they knew of us to pass.
A sweating trumpeter took
a brand from the fire with a shout and threw it
where our bodies would have been –
we felt nothing but his courage.
And so they would deal with every imagined
power seen or unseen.
There are no gods in the domain of Arnheim.

We signalled the ship; got back;
our lives and days returned to us, but
haunted by deeper souvenirs than any rocks or seeds.

From time the souvenirs are deeds.

 
* Arnheim: a mysterious realm in a story by Edgar Allan Poe. 'The Domain of Arnheim' is the title of a haunting mountainscape by the surrealist painter Renee Magritte.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttps://blogs.glowscotland.org.uk

Arnheim környékéről (Hungarian)

És úgy hogy mindezeket a korokat, ezeket az éveket
magunk mögé dobtuk mint füstfelhőket,
miket a kilőtt rakéta az üres térbe lök –

Arnheim környéke csupa hó volt, de mi ott voltunk.
Sárga fényt láttunk a jégmezőre vetődni
fenyők közé szorult kunyhókból és a nevetés
kiszökkent a fehér hegytorokból,
áradt tovább mérföldekre tisztán.
Tudom, azt gondolhattad volna, hogy mindez álom,
de ott voltunk. És kürtök voltak, amik szóltak.
Köröskörül reszkettek a sziklák –
ők meg hulladékból és mammutcsontokból rakott tüzet szítottak.
Meztelenül daloltak, csókolóztak a füstben:
Egy állat vagy gyermekeik közül az egyik sírt.
Fiatalok jégkristályokat fújtak le dobjaikról.
Lementünk közibük, de persze
nem láthattak semmit, az idő-skálájuk más volt,
mégis érzékeltek bennünket, megálltak,
felkapták fejüket, még szemünkbe is néztek.

Nekik csak a levegő rezdülése voltunk,
hirtelen borzongás, de nem volt semmi hatalmunk
félelmünkön. Ha egyikünknek meg kellett volna halnia,
hát meghalt volna. A sírás
egy újszülöttből szakadt fel, ez volt
oka a dalnak. Most láttuk ezt. Mi mást állíthattunk
volna meg mint az örömet?
Tudom, ugyanezt érezted, ugyanezt
a döbbenetet, karom megragadtad, arra vártunk,
amiről tudták, hogy történni fog velünk.
Egy izzadt trombitás kiragadott
a tűzből egy égő parazsat és vad kiáltással
odavágta, ahol testünk lett volna.
Semmit sem éreztünk, csak a bátorságát.
És így támadtak volna minden képzelt hatalomra
akár látható, akár láthatatlan.
Arnheim környékén nincsenek istenek.

Jelt adtunk a hajónak; visszamentünk;
életünk és napjaink rendje visszatért, de
mélyebben kísértettek az emlékek mint bármely sziklát vagy magot.

Az emléket az idő avatja tetté.Uploaded byP. T.
Source of the quotationK. G.

minimap